Hlavní obsah

naproti

Příslovce

  1. (na protější straně) opposite(přes ulici) across the street
  2. (vstříc)Přijďte mi naproti na letiště.Meet me off the plane.jít naproti komugo to meet sb (halfway)

Předložka

  1. (proti) koho/čeho opposite sb/sth(přes ulici ap.) across from sthSeděl přímo naproti mně.He sat right opposite me.
  2. (v protikladu) in contrast to sb/sthnaproti tomu(jako kontrast) by contrast, (protiargument, opak) on the contrary, (na druhé straně) on the other hand

Vyskytuje se v

jít: jít naproti komugo to meet sb

naproti: naproti tomujako kontrast by contrast, protiargument, opak on the contrary, na druhé straně on the other hand

právě: právě naproti tobějust opposite of you

přímo: přímo naproti čemu/komuright opposite to sth/sb

meet: jít naproti komugo to meet sb

across: Sedl si naproti Michalovi.He sat down across from Michael.