Hlavní obsah

právě

Příslovce

  • justhovor. right now, only justPrávě se vrátil.He has (only) just come back.právě teď(at) this very moment, just now, (v přímé řeči též) as we speak

Částice

  1. (zrovna) justzdůraznění pomocí vytýkací vazbyPrávě o to žádal.That's what he asked for.právě naproti tobějust opposite of you
  2. (zmírnění záporu) very, quite that, exactly
  3. hovor.(ovšem, zajisté) exactly

Vyskytuje se v

prezident: president-electprávě zvolený prezident

háček: Therein lies the rub!V tom je právě ten háček!

koupat se: He is just taking a bath.Právě se koupe.

obědvat: I'm just having lunch.Právě obědvám.

odjet: The bus has just left.Autobus právě odjel.

právě: That's what he asked for.Právě o to žádal.

přistěhovat se: We have just moved in.Právě jsme se přistěhovali.

řešit: We are just trying to solve/looking into it.Právě to řešíme.

svačit: We are just having a snack.Právě svačíme.

vhod: He came just at the right moment.Přišel právě vhod.

exact: this exact momentprávě v tento okamžik

matter: matter in/at handprávě řešená/projednávaná záležitost věc na pořadu dne

moment: at this very momentprávě v tomto okamžiku

ready: be ready to do sthprávě se chystat, být připravený, (už už) hodlat udělat co

under: be under way(právě) probíhat proces ap., být v pohybu

have: We had just finished it when you arrived.Dokončili jsme to právě, než jsi přišel.

just: I've just seen him.Právě jsem ho viděl.

point: He was on the point of leaving.Právě se chystal odejít.

right: Right here, right now.Právě tady, právě teď.

very: in this very houseprávě v tomto domě

hit: hovor. hit the spotbýt právě vhod, bodnout k chuti ap.