Hlavní obsah

matter [ˈmætə]

Podstatné jméno

  1. záležitost, věcmatter in/at handprávě řešená/projednávaná záležitost věc na pořadu dne
  2. matters věci, situace běh událostí
  3. of sth otázka čeho problémas a matter of factpo pravdě řečeno, vlastně ve skutečnosti
  4. printed matter tiskoviny, (tištěné) dokumenty, listinyreading matterčtivo, (něco na) čtení co lze číst
  5. hmota
  6. látkawaste matterodpadní látky
  7. med.hnis
  8. to, o co jdeWhat's the matter?Co je?, Co se děje?Is something/anything the matter?Děje se něco?

Vyskytuje se v

matter: věci, situace běh událostímatters

mind: vítězství ducha nad hmotoumind over matter

crux: jádro věcicrux of the matter

degree: otázka mírymatter of degree

end: dodatky v knizeend matter

faecal: stolice, výkalyfaecal matter

hand: záležitost, o kterou se jednámatter in hand

matter of course: (zcela) samozřejmě, zcela běžněas a matter of course

preliminary: úvodní stránky knihypolygr. preliminary matter

printed: tiskoviny, tiskopis(y)printed matter

type: sazba sazební tisková formapolygr. type matter

do: Na tom nezáleží.It doesn't matter.

bez, beze: bez ohledu na coregardless, irrespective of sth, disregarding sth, jedno jak no matter how

mozkový: anat. šedá kůra mozkovágrey matter

neživý: neživá hmotainanimate matter

otázka: otázka života a smrtia matter of life and death

plynný: v plynném skupenstvíin gaseous state (of matter)

prvotní: prvotní hmotaprimordial matter

předmět: práv. předmět smlouvysubject matter/object of the agreement/contract

stát: ať to stojí, co to stojí, stůj co stůjno matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the cost

tuhý: tuhé skupenstvísolid state (of matter)

věc: věc ctimatter/point of honour/AmE honor

zajímavost: jen tak pro zajímavost(just) as a matter of interest, jen informativně for the record

záležitost: soukromá záležitostprivate matter

život: otázka života a smrtia matter of life and death

: Ať se snažila jakkoli ...However much/No matter how she tried ...

být: Co je? co chceš?, co se děje?What's the matter/going on?

jádro: jádro věciheart of the matter, sum and substance

jakkoli: Ať to děláš jakkoli.No matter how you do it.

jednat se: O co se jedná? co mi chceteWhat is it (about)?, What is the matter?

jedno: To je jedno.It doesn't matter.

jít: O co jde?What is it (about)?, What is the matter?, What's (all) this about?

mít: To máš jedno.It doesn't matter.

na: Co na tom?Does it matter?, Who cares?

proniknout: proniknout k podstatě věciget to the heart of the matter

přece: Na tom přece nezáleží.It doesn't matter, does it?

s, se: Co s ním je?What's the matter with him?

sejít: Na tom nesejde. nezáležíIt doesn't matter.

vadit: To nevadí.Never mind., na tom nezáleží It doesn't matter., není problém That's no problem.

záležet: Na tom (vůbec) nezáleží.It doesn't matter (at all).

hasnout: Tím to hasne.That's the end of the matter., That's it.

rozkrájet se: i kdybych se rozkrájelno matter how hard I try, not for the life of me

fact: vlastně, přesněji řečeno při upřesňování faktůas a matter of fact