Hlavní obsah

bez, beze

Předložka

  1. (vyj., že něco není) koho/čeho without sb/sth(prostý čeho) free from sth(žádný) (with) noabsence často pomocí přípony -less či předpony un-, něco neobsahující -freekniha bez obrázkůbook with no picturesTo je bez debaty.No doubt about that.bez ohledu na coregardless, irrespective of sth, disregarding sth, (jedno jak) no matter howbez kofeinu kávadecaffeinated, caffein-freebez komentářeno commentbýt bez prácebe out of work, be unemployed, be joblessbez konceendless, unendingbez cíle bloudit ap.aimlesslybez debatywithout questionbez dechubreathless(ly)bez domova lidéhomeless, houselessbez hnutímotionless(ly), (stock-)still, immobilebez hranicboundless, limitless, unlimitedbez legrace(vážná věc) no laughing matter, (nežertuji) No kidding!bez poplatkufree of charge, (dálnice ap.) toll-free, (zdarma) for freebez posádky raketa ap.unmannedbez přestáníincessantly, ceaselessly, nonstop
  2. (aniž) without(v nepřítomnosti) koho in sb's absencebez váhání/přemýšleníwithout hesitation/thinking
  3. (necelá hodnota) short of sth
  4. hovor.(minus) minus, less sth