Hlavní obsah

bez

Vyskytuje se v

absent: voj. be absent without leavevzdálit se bez dovolení

additive: additive-freebez přísad

agent: práv. agent of necessityjednatel bez příkazu jenž v případě nouze jedná za jiné bez formálního svolení

argument: without argumentbez řečí

AWOL: voj. go AWOLvzdálit se bez povolení (z kasáren)

bareback: ride (a horse) barebackjet/jezdit bez sedla na koni

bias: without biasnestranně, bez předsudků

caffeine: caffeine-freebez kofeinu

cash: strapped for cashve finanční tísni, bez peněz

cease: without ceasingbez ustání

commercial: commercial freebez reklamy vysílání ap.

conscience: with an easy consciencebez výčitek (svědomí)

coxless: sport. coxless pair/fourdvojka/čtyřka bez kormidelníka

dead end: dead-end jobzaměstnání bez budoucnosti bez možnosti postupu ap.

delay: without delaybez prodlení

detriment: without detriment to sthbez újmy na čem zdraví, kvalitě ap.

difficulty: without difficultybez obtíží, snadno

effortless: in an effortless waylehce, jako(by) nic, bez námahy

extra: without extrasbez dalších výloh

farming: dry farmingzemědělství bez použití zavlažování

ferry: ro-ro ferrytrajektová přeprava bez překládky zboží i s kamionem

fly: fly hands offletět bez (držení) řízení

free: free diverpotápěč bez dýchacího přístroje

free: alcohol-freebez alkoholu

frill: no-frills, without frillsprostý, čistě účelný, zcela základní, strohý, bez zbytečností ale splňující účel

fullness: in its fullnessv celém rozsahu, bez výjimek

further: without further adobez dalších okolků

go: go unnoticedodehrát se bez povšimnutí

hesitate: Don't hesitate to ...Bez obav, Klidně, Neváhej(te) a ...

hesitation: without hesitationbez váhání

hindrance: without hindrancebez problému/překážek

including: not including sb/sthnepočítaje v to koho/co, bez koho/čeho

instant: on the instantokamžitě, bez prodlení

job: out of a jobnezaměstnaný, bez práce

jobless: jobless recovery(hospodářské) oživení bez pracovních příležitostí s přetrvávající nezaměstnaností

make: make it through sth(bez újmy) absolvovat/přestát/přečkat, přen. (nějak) přežít co

make-up: make-up freebez makeupu nenalíčená

minister: minister without portfolioministr bez portfeje

mop: mop-headeds korunou bez hlavní větve strom

much: without so much as doing sthaniž by (vůbec) co, bez jediného čeho

mystery: mystery tour/tripvýlet bez předem oznámeného cíle, výlet do neznáma

order: in short orderbez prodlení, neprodleně, hned, okamžitě

pot shot: take a pot shot at sthvystřelit bez míření na co

prescription: non-prescription druglék bez předpisu

purpose: to no purposebez užitku, k ničemu, zbytečně

qualm: have no qualms about (doing) sthbez rozpaků, klidně udělat co hl. špatné

quick: be quick to do sthpohotově, (i)hned, bez váhání udělat co

recourse: ekon. without recoursebez postihu

reproach: above/beyond reproachperfektní, bez chybičky jemuž nelze nic vytknout

resort: without resort to forcebez použití násilí

rust: rust-freenerezavý, nezrezivělý, bez rzi

shoot: shoot on sightstřílet bez výstrahy hned při zpozorování, (za)střelit na potkání škodnou ap.

short: in short orderbez odkladu, bez prodlení, okamžitě, neprodleně

side: sunny side upbez obracení, dělaný jako volské oko, opečený z jedné strany vajíčko

silicone: silicone-freebez silikonu

spirit: be in low spiritsmít mizernou náladu, být sklíčený, být bez nálady

square: out of squarenašikmo, nakřivo, šejdrem nikoli v pravém úhlu, přen. neuspořádaně, bez systému

afterthought: say sth as an afterthoughtbez rozmýšlení dodat co v řeči

assured: You can rest assured ...Můžete být bez starosti ...

black out: Whole cities were blacked out after the storm.Po bouři byla celá města bez světla.

blunt: in blunt termspřímo, otevřeně, bez obalu říct

compunction: He had no compunction about doing that.Udělal to bez jakýchkoli výčitek svědomí.

effect: with no effectbez účinku

from: Two from eight leaves six.Osm bez dvou je šest.

get: They got there without problems.Dostali se tam bez problémů.

goodbye: leave without saying goodbyeodejít bez rozloučení

me: without mebeze mne

much: without much effortbez většího úsilí

scot-free: He got away scot-free.Vyvázl bez potrestání.

effect: to no effectbez účinku, marně, naprázdno

fire: Where there's smoke, there's fire.Není kouře bez ohně.

quietly: go quietly(ode)jít bez odporu/dobrovolně, odejít v klidu ze zaměstnání ap.

scruple: have no scruples about doing sthnemít zábrany, bez skrupulí, nerozpakovat se udělat co