Hlavní obsah

bez

Vyskytuje se v

additive: bez přísadadditive-free

agent: jednatel bez příkazu jenž v případě nouze jedná za jiné bez formálního svolenípráv. agent of necessity

argument: bez řečíwithout argument

AWOL: vzdálit se bez povolení (z kasáren)voj. go AWOL

bareback: jet/jezdit bez sedla na koniride (a horse) bareback

bias: nestranně, bez předsudkůwithout bias

caffeine: bez kofeinucaffeine-free

cash: bez penězstrapped for cash

cease: bez ustáníwithout ceasing

commercial: bez reklamy vysílání ap.commercial free

conscience: bez výčitek (svědomí)with an easy conscience

coxless: dvojka/čtyřka bez kormidelníkasport. coxless pair/four

dead end: zaměstnání bez budoucnosti bez možnosti postupu ap.dead-end job

delay: bez prodleníwithout delay

detriment: bez újmy na čem zdraví, kvalitě ap.without detriment to sth

difficulty: bez obtíží, snadnowithout difficulty

extra: bez dalších výlohwithout extras

farming: zemědělství bez použití zavlažovánídry farming

ferry: trajektová přeprava bez překládky zboží i s kamionemro-ro ferry

fly: letět bez (držení) řízenífly hands off

free: potápěč bez dýchacího přístrojefree diver

fullness: v celém rozsahu, bez výjimekin its fullness

further: bez dalších okolkůwithout further ado

go: odehrát se bez povšimnutígo unnoticed

hesitate: Bez obav, Klidně, Neváhej(te) a ...Don't hesitate to ...

hesitation: bez váháníwithout hesitation

hindrance: bez problému/překážekwithout hindrance

including: nepočítaje v to koho/co, bez koho/čehonot including sb/sth

instant: okamžitě, bez prodleníon the instant

job: nezaměstnaný, bez práceout of a job

jobless: (hospodářské) oživení bez pracovních příležitostí s přetrvávající nezaměstnanostíjobless recovery

make-up: bez makeupu nenalíčenámake-up free

minister: ministr bez portfejeminister without portfolio

mop: s korunou bez hlavní větve strommop-headed

much: aniž by (vůbec) co, bez jediného čehowithout so much as

mystery: výlet bez předem oznámeného cílemystery tour

order: bez prodlení, neprodleně, hned, okamžitěin short order

pot shot: vystřelit bez míření na cotake a pot shot at sth

prescription: lék bez předpisunon-prescription drug

purpose: bez užitku, k ničemu, zbytečněto no purpose

qualm: bez rozpaků, klidně udělat co hl. špatnéhave no qualms about (doing) sth

quick: pohotově, (i)hned, bez váhání udělat cobe quick to do sth

recourse: bez postihuekon. without recourse

reproach: perfektní, bez chybičky jemuž nelze nic vytknoutabove/beyond reproach

resort: bez použití násilíwithout resort to force

rust: nerezavý, nezrezivělý, bez rzirust-free

shoot: střílet bez výstrahy hned při zpozorování, (za)střelit na potkání škodnou ap.shoot on sight

short: bez odkladu, bez prodlení, okamžitě, neprodleněin short order

side: bez obracení, dělaný jako volské oko, opečený z jedné strany vajíčkosunny side up

silicone: bez silikonusilicone-free

spirit: v mizerné náladě, být sklíčený, bez náladyin low spirits

square: našikmo, nakřivo, přen. neuspořádaně, bez systémuout of square

still: nehybně sedět, sedět bez hnutísit still

stony: beze slova, v naprostém tichu, bez hlesnutíin stony silence

afterthought: bez rozmýšlení dodat co v řečisay sth as an afterthought

argue: To je bez debat., O tom není sporu.hovor. Nobody can argue with that.

assured: Můžete být bez starosti ...You can rest assured ...

black out: Po bouři byla celá města bez světla.Whole cities were blacked out after the storm.

blunt: přímo, otevřeně, bez obalu říctin blunt terms

effect: bez účinkuwith no effect

from: Osm bez dvou je šest.Two from eight leaves six.

get: Dostali se tam bez problémů.They got there without problems.

goodbye: odejít bez rozloučeníleave without saying goodbye

me: beze mnewithout me

scot-free: Vyvázl bez potrestání.He got away scot-free.

fire: Není kouře bez ohně.Where there's smoke, there's fire.

quietly: (ode)jít bez odporu/dobrovolně, odejít v klidu ze zaměstnání ap.go quietly

scruple: nemít zábrany, bez skrupulí, nerozpakovat se udělat cohave no scruples about doing sth

stockinged: jen v ponožkách, bez botin one's stockinged feet

absent: vzdálit se bez dovolenívoj. be absent without leave

being: dát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v životbring sth into being

example: uvést příkladgive an example

instance: uvést příkladAmE give a for instance

instruct: pokud není/nebude nařízeno/uvedeno jinak, pokud neobdrží(te) jiné pokynyunless otherwise instructed

known: oznámit co, uvést co ve známostmake sth known

make: dát o sobě vědět, uvést se veřejně ap.make osf known

motion: uvést co do pohybu, rozhýbat coput sth in motion

red alert: být v/uvést koho do stavu nejvyšší pohotovostibe/put sb on red alert

set: rozběhnout, rozjet, uvést do chodu co stroj ap.set sth going

simmer: uvést co do mírného varubring sth to a simmer

stipulate: jak je uvedeno (ve smlouvě)/bylo ujednáno, v souladu se ... smlouvou ap.as stipulated ...

trance: uvést koho do transuput sb into a trance

unless: není-li uvedeno jinakunless otherwise stated

valid: uvést co v platnostmake sth valid

misquote: Uvedli/Udali špatně své ceny.They misquoted their prices.

state: jak je uvedeno níže v dokumentuas stated below

chod: uvést do chodustart up, rozběhnout get/set sth working/going, přimět k fungování get sth to work

míra: uvést co na správnou míruto correct, to square sth, nepravdivý údaj put the record straight

pohyb: uvést co do pohybuput/set sth in motion

provoz: uvést co do provozuput sth into operation, do chodu get sth going, novou linku ap. též commission sth

příklad: uvést komu příklad čehogive sb an example of sth, give sb a for instance

rozpaky: uvést koho do rozpakůembarrass sb, do velkých make sb squirm, vyvést z míry discomfit sb

souvislost: dávat/uvést co do souvislosti s čímconnect sth with sth, relate sth to sth

uvést: uvést příkladgive an example, hovor. give a for instance, čeho exemplify sth

úžas: přivést koho k úžasu, uvést koho v úžasastound, astonish sb

známost: uvést co ve známostmake sth known, announce sth, odhalit disclose sth

pravý: uvést to/věci na pravou míru výrok ap.set/put the record straight