Hlavní obsah

quick [kwɪk]

Přídavné jméno

  1. rychlý, svižný krok, pohyb ap.He's quick to learn.Rychle se učí., Je učenlivý.I just took a quick shower.Jen jsem se v rychlosti osprchoval.hovor. quick onejedno pivo, jedna štamprdle ap.quick on the uptakevelmi chápavýhovor. quick learneručenlivý žák
  2. be quick to do sthpohotově, (i)hned, bez váhání udělat co
  3. quick tempervznětlivost, prchlivost, popudlivost

Příslovce

  1. hovor.rychlehovor. the quicker the betterčím rychleji, tím lépe
  2. rychlo-ve spojení s pomlčkouquick-firingrychlopalnýquick-dryingrychleschnoucíquick-closing devicerychlouzávěrtech. quick hitchrychlozávěs k připojení návěsu ap.

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

buck: make a quick/fast bucksnadno přijít k prachům, rychle vydělat/zbohatnout často nepoctivě

mark: quick off the markpohotový rychle reagující ap.

quickfire: quick-firerychlopalný zbraň

uptake: be quick on the uptakebýt chápavý

dig: be quick to have a dig at sbrád si rýpnout do koho

recovery: make a quick recoveryrychle se zotavit

brush: She gave her hair a quick brush.Pročísla si rychle vlasy.

troll: Just a quick troll through the papers is enough ...Stačí jen zběžně projít noviny ...

pohotově: pohotově udělat cobe quick to do sth

pohotový: pohotové reakcequick reactions

rychlý: rychlým krokemat a quick/rapid pace

učenlivý: Je velmi učenlivý.He is a quick/fast learner/study., He is quick to learn.

urazit se: Hned se urazí.She is quick to take offence.

krátký: udělat s kým/čím krátký procesmake short work of sb/sth, nepárat se s čím bring a quick end to sth