Hlavní obsah

quick [kwɪk]

Přídavné jméno

  1. rychlý, svižný krok, pohyb ap.He is quick to learn.Rychle se učí., Je učenlivý.I just took a quick shower.Jen jsem se v rychlosti osprchoval.hovor. quick onejedno pivo, jedna štamprdle ap.quick on the uptakevelmi chápavý, rychle se učícíhovor. quick learneručenlivý žák
  2. be quick to do sthpohotově, (i)hned, bez váhání udělat co

Příslovce

  1. hovor.rychlehovor. the quicker the betterčím rychleji, tím lépe
  2. rychlo-ve spojení s pomlčkouquick-firingrychlopalnýquick-dryingrychleschnoucíquick-closing devicerychlouzávěrtech. quick hitchrychlozávěs k připojení návěsu ap.

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

mark: pohotový rychle reagující ap.quick off the mark

quick: (živé) maso pod nehty ap.the quick

quickfire: rychlopalný zbraňquick-fire

uptake: být chápavýbe quick on the uptake

recovery: rychle se zotavitmake a quick recovery

troll: Stačí jen zběžně projít noviny ...Just a quick troll through the papers is enough ...

pohotově: pohotově udělat cobe quick to do sth

pohotový: pohotové reakcequick reactions

rychlý: rychlým krokemat a quick/rapid pace

učenlivý: Je velmi učenlivý.He is a quick/fast learner/study., He is quick to learn.

urazit se: Hned se urazí.She is quick to take offence.

krátký: udělat s kým/čím krátký procesmake short work of sb/sth, nepárat se s čím bring a quick end to sth, go through sth like a dose of salts

napočítat: než bys do tří napočítal v mžikuin the twinkling of an eye, before you can say Jack Robinson, hovor. pretty damn quick

buck: snadno přijít k prachům, rychle vydělat/zbohatnout často nepoctivěmake a quick/fast buck