Hlavní obsah

mark [mɑːk]

Vyskytuje se v

mark: leave one's markpodepsat se, zanechat stopy na čem nechat trvalé následky

mark down: mark sb downas sth považovat, zařadit si, mít koho za co podle povahy, chování ap.

mark off: mark sb/sth offfrom sb/sth odlišovat, činit odlišným koho/co od koho/čeho osobitou vlastností ap.

mark out: mark sb/sth outodlišovat koho co od ostatních, činit zvláštním

mark up: mark sth upzdražit co, přirazit si na co ceny

time: be marking timevyčkávat, zabíjet čas než se stane něco jiného

word: mark my wordsdej na má slova, to mi věř varování

bite: bite marksstopy po zubech kousnutí

cross: mark sth with a crosszakřížkovat co

ditto: ditto mark(s)opakovací znaménka, hovor. kuří nohy

interrogation: interrogation point/markotazník

late: late markpoznámka za pozdní příchod do třídní knihy

mint: mint markznačka mincovny na minci

recognition: recognition colour/mark(ing)(roz)poznávací zbarvení/barva

short: ling. short markznak označující krátkou samohlásku

anniversary: mark the 10th anniversary of sthpřipomenout (si) desáté výročí čeho

diakritický: diacritical mark, diacriticling. diakritické znaménko

interpunkční: punctuation markinterpunkční znaménko

Kain: the mark of CainKainovo znamení

mimo: be off the mark, AmE be off basebýt (úplně) mimo nepřesný odhad ap.

přecenit: mark sth up/downpřecenit co směrem nahoru/dolů

přehnat: overdo it, zajít příliš daleko go overboard, overstep the mark, go/carry it too farpřehnat to

značka: registered markzapsaná značka

znaménko: punctuation marksinterpunkční znaménka