Hlavní obsah

impression [ɪmˈpreʃən]

Podstatné jméno

  1. of sb/sth dojem, pocit z koho/čehogive the impression of sthpůsobit dojmem čeho, dělat dojem čeho, jevit se jako co často mylně
  2. napodobení, imitování, parodování slavné osoby ap.

Vyskytuje se v

celkový: overall impression, uměleckého díla tout ensemblecelkový dojem

vyvolat: give the impression of sthvyvolat dojem čeho

budit: make a good impressionbudit dobrý dojem

dojem: make a good impression on sbudělat dobrý dojem na koho

působit: He gave the impression of being self-confident.Působil sebevědomě.

velký: strong impressionvelký dojem

vyznít: It shouldn't give the impression that ...Nemělo by to vyznít tak, že ...

impression: give the impression of sthpůsobit dojmem čeho, dělat dojem čeho, jevit se jako co často mylně