Hlavní obsah

impression [ɪmˈpreʃən]

Podstatné jméno

  1. of sb/sth dojem, pocit z koho/čehogive the impression of sthpůsobit dojmem čeho, dělat dojem čeho často mylně
  2. napodobení, imitování, parodování slavné osoby ap.artist's impressionumělecké ztvárnění/vyobrazení dle představy umělce

Vyskytuje se v

celkový: celkový dojemoverall impression, uměleckého díla tout ensemble

vyvolat: vyvolat dojem čehogive the impression of sth

budit: budit dobrý dojemmake a good impression

dojem: udělat dobrý dojem na kohomake a good impression on sb

působit: Působil sebevědomě.He gave the impression of being self-confident.

velký: velký dojemstrong impression

vyznít: Nemělo by to vyznít tak, že ...It shouldn't give the impression that ...