Hlavní obsah

dojem

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (zanechaný) impressionudělat dobrý dojem na kohomake a good impression on sbUdělala na mne opravdu dojem.She really impressed me.
  2. (představa) idea(tušení) senseMám dojem, že (už) odešel.I guess he has left.

Vyskytuje se v

celkový: celkový dojemoverall impression, uměleckého díla tout ensemble

vyvolat: vyvolat dojem čehogive the impression of sth

budit: budit dobrý dojemmake a good impression

ubránit se: Nemohu se ubránit dojmu ...I can't help thinking ...

valný: Neudělalo to na mě valný dojem.It didn't impress me (much).

velký: velký dojemstrong impression

delude: vyvolat u koho (mylný) dojem čeho, nakukat komu co, navodit komu iluzi čehodelude sb into thinking sth

impression: působit dojmem čeho, dělat dojem čeho, jevit se jako co často mylněgive the impression of sth

phantom: = dojem pacienta po amputaci, že amputovanou končetinu stále mámed. phantom limb

unimpressed: kdo/co neudělal(o) na koho (žádný) dojemsb was/is unimpressed by/with sb/sth

feel: Ten pokoj působí útulným dojmem.The room has a cosy feel.

get: Začínám mít dojem, že jste čestný muž.I get the feeling that you're an honest man.

dojem: udělat dobrý dojem na kohomake a good impression on sb