Hlavní obsah

dojem

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (zanechaný) impressionudělat dobrý dojem na kohomake a good impression on sbUdělala na mne opravdu dojem.She really impressed me.
  2. (představa) idea(tušení) senseMám dojem, že (už) odešel.I guess he has left.

Vyskytuje se v

celkový: celkový dojemoverall impression, uměleckého díla tout ensemble

vyvolat: vyvolat dojem čehogive the impression of sth

budit: budit dobrý dojemmake a good impression

ubránit se: Nemohu se ubránit dojmu ...I can't help thinking ...

valný: Neudělalo to na mě valný dojem.It didn't impress me (much).

velký: velký dojemstrong impression

delude: delude sb into thinking sthvyvolat u koho (mylný) dojem čeho, nakukat komu co

impression: give the impression of sthpůsobit dojmem čeho, dělat dojem čeho často mylně

phantom: med. phantom limb= dojem pacienta po amputaci, že amputovanou končetinu stále má

unimpressed: sb was/is unimpressed by/with sb/sthkdo/co neudělal(o) na koho (žádný) dojem

feel: The room has a cosy feel.Ten pokoj působí útulným dojmem.

get: I get the feeling that you're an honest man.Začínám mít dojem, že jste čestný muž.

just: Is it just me or ...?Je to jen můj dojem, nebo...?

strike: It strikes me that ...Mám dojem, že..., Napadá mě, že..., Divím se, že...