Hlavní obsah

vyvolat

Dokonavé sloveso

  1. (způsobit) co cause, produce(pocity ap.) raise sth(reakci ap.) provoke, elicit sth(dát vznik) give rise to sth(přivodit) bring about(navodit) induce(vzbudit) (a)rouse, stir up sthvyvolat smíchget/raise a laugh, cause laughtervyvolat vedlejší účinkyproduce side effectsvyvolat obavy z čehoraise/provoke/cause fears, raise the spectre of sthvyvolat dojem čehogive the impression of sth
  2. (rozhlasem) koho page sb(zavolat) call sb swh
  3. (ve škole) koho call on sb(vyzkoušet) examine sb
  4. (film) co develop sthnechat si vyvolat cohave sth developed
  5. (představu ap.) co evoke(z paměti též) bring back, call up sth
  6. (vyhlásit) co call out(při dražbě) tender, bid sth

Vyskytuje se v

obava: raise/provoke/cause fears, raise the spectre of sthvyvolat obavy z čeho

rozruch: cause/create a stir, překvapivou novinkou hovor. drop a bombshellvyvolat rozruch

zmatek: cause confusion/chaos/mayhemvyvolat/způsobit zmatek

call: call sth in(to) questionzpochybnit co, vyslovit pochybnosti o čem, učinit předmětem sporu co, vyvolat spory ohledně čeho

delude: delude sb into thinking sthvyvolat u koho (mylný) dojem čeho, nakukat komu co, navodit komu iluzi čeho

quarrel: pick a quarrel with sb over sthvyvolat hádku s kým kvůli čemu

question: call sth into questionzpochybnit co, vyvolat pochybnosti kolem čeho

uproar: cause uproarvyvolat pobouření

alarm: set the alarm bells ringingvyvolat znepokojení

vyvolat: raise/provoke/cause fears, raise the spectre of sthvyvolat obavy z čeho