Hlavní obsah

alarm

Vyskytuje se v

buzení: wake-up call, BrE alarm callbuzení telefonem/po telefonu v hotelu ap.

falešný: false alarm, kachna hoaxfalešný poplach

hlásič: bite alarmryb. hlásič záběru

planý: false alarmplaný poplach

poplach: fire alarm/warningpožární poplach

poplašný: alarm (system)poplašný systém, poplašné zařízení

požární: fire alarm/drillpožární poplach/cvičení

vyhlásit: sound the alarmvyhlásit poplach

zařízení: alarm (device)poplašné zařízení

budík: set the alarm clock for 7nastavit budík na 7

nařídit: set the alarm clock for sthnařídit (si) budík na kolik

nastavit: Set the alarm clock for seven thirty.Nastav budík na půl osmou.

znepokojovat se: There's no need to be alarmed.Není třeba se znepokojovat.

alarm: false alarmplaný poplach

alarming: at an alarming ratealarmující rychlostí, znepokojivě rychle růst ap.

sound: sound the alarmspustit alarm

system: alarm systempoplašné zařízení