Hlavní obsah

požární

Přídavné jméno

  • firepožární poplach/cvičenífire alarm/drillpožární sborfire brigadepožární schodiště únikovéfire escapepožární bezpečnostfire safety

Vyskytuje se v

cvičení: military/fire exercisevojenské/požární cvičení

cvičný: fire drillcvičný požární poplach

četa: fire squad, BrE fire brigadepožární četa

poplach: fire alarm/warningpožární poplach

schodiště: fire escape, escape stair, emergency staircasepožární schodiště nouzové

únikový: escape route, hl. schodiště fire escape(požární) úniková cesta

drill: fire drillpožární cvičení, cvičný požární poplach

hose: fire hosepožární hadice

officer: fire safety officerpožární technik odpovídající za požární bezpečnost

practice: fire practicenácvik požárního poplachu

regulation: fire/safety regulationspožární/bezpečnostní směrnice

požární: fire alarm/drillpožární poplach/cvičení