Hlavní obsah

officer [ˈɒfɪsə]

Podstatné jméno

  1. voj.důstojník, poddůstojníkvoj. officer in command, commanding officervelící důstojníkvoj. warrant officerpraporčíkvoj. officer corpsdůstojnický sborvoj. officersdůstojníci, důstojnictvovoj. liaison officerstyčný důstojníkvoj. commissioned officerdůstojníkvoj. non-commissioned officerpoddůstojník
  2. úředník, referent hl. státní, vládní, funkcionářcustoms officercelní úředník, celníkfinancial officerfinanční referentprison officervězeňský dozorceadministrative officeradministrativní pracovníkchief officernejvyšší úředník, vedoucí administrativychief executive (officer)výkonný ředitelpersonnel officerosobní/personální referent, personalista/personalistka pracovník osobního oddělenífire safety officerpožární technik odpovídající za požární bezpečnosttraining officerškolící pracovník
  3. policista, strážník

Vyskytuje se v

canine: AmE canine officerpsovod policejní ap.

command: officer in commandvelící důstojník

correctional: correctional officerpříslušník vězeňské služby

customs: customs officercelník

enforcement: law enforcement officerpolicista, muž zákona

health: (public) health officerhygienik

immigration: immigration officer/policy/lawsimigrační úředník/politika/zákony

liaison: liaison officervoj. styčný důstojník, přen. spojka, kontaktní osoba

low: low-level officernižší důstojník

non-commissioned: voj. non-commissioned officerpoddůstojník

occupational: occupational health and safety officerpracovník BOZP, bezpečnostní technik

revenue: revenue officerpracovník finančního úřadu

traffic: traffic officer/hovor. copdopravní policista, hovor. dopravák

vice squad: vice-squad officerpolicista z mravnostního

činitel: veřejný činitelpublic officer, státní state official

hygienik: hlavní hygienikchief health officer, BrE Chief Medical Officer, AmE Surgeon General

technik: bezpečnostní techniksafety officer, stav. (construction) safety supervisor

záloha: důstojník v zálozereserve officer

žalobce: státní žalobcepublic prosecutor, prosecuting officer/AmE attorney