Hlavní obsah

executive [ɪgˈzekjʊtɪv]

Vyskytuje se v

executive: the executive (committee)/boardvýkonný výbor, výkonná rada organizace ap.

officer: chief executive (officer)výkonný ředitel

power: executive powermoc výkonná

senior: senior executivevedoucí pracovník

moc: legislative/executive powerpolit. zákonodárná/výkonná moc

orgán: legislative/executive bodyzákonodárný/výkonný orgán

produkce: executive producervedoucí produkce filmu

výkonný: executive directorvýkonný ředitel

představitel: vůdce leader, firmy ap. top executive, organizace top officialčelný představitel