Hlavní obsah

power [ˈpaʊə]

Podstatné jméno

  1. moc, síla, vláda nad lidmipower struggleboj o mocexecutive powermoc výkonnáexercise power over sthuplatňovat moc, ovládat cocome (in)to powerdostat se k mocipower of coerciondonucovací mocbe in powerbýt u moci
  2. to do sth schopnost čeho, dělat coekon. purchasing powerkupní síla, koupěschopnost
  3. pravomoc, právo, kompetenceentrust sb with the powersvěřit komu pravomoc
  4. mocnost, velmoc o státu
  5. výkon(nost)under one's own powervlastním pohonem, na vlastní pohon plout ap., přen. vlastními silami
  6. (elektrická) energie, elektřinaThe power is down.Nejde elektřina.power generationvýroba energiepower windowselektrická okénka automobiluget the power back upnahodit proud, obnovit dodávku proudurestore the power supplyobnovit přívod/dodávky elektřinyelektr. power anglezátěžný úhelelektr. power fusevýkonová pojistka
  7. mocnina, umocnění, exponent5 to the power of 3pět na třetí

Sloveso

  • sth pohánět, napájet co energií, dodávat energii čemupower down sthvypnout co elektrický přístrojpower up sthspustit, zapnout co elektrický přístroj

Přídavné jméno

  • tech.elektrický poháněný elektromotoremtech. power drillelektrická vrtačka

Vyskytuje se v

hammer: (power) hammerbuchar, beran

point: (power) pointzásuvka ve zdi

shovel: (power) shovel(mechanické) rypadlo, bagr

veto: (power of) vetoprávo veta, veto

abuse: abuse of powerzneužití (pravo)moci

ascend: ascend to powerdostat se k moci

base: power basepolitická základna podpora voličů ap.

bid: make a bid for powerpokusit se dostat k moci

borrowing: borrowing powervýpůjční možnost/limit úvěru od banky ap.

buy: ekon. buying powerkupní síla

central: Central Powersústřední mocnosti za 1. sv. války

cling: cling to powerdržet se u moci

destructive: destructive powerničivá síla bomby ap.

discretionary: práv. discretionary powersdiskreční pravomoci, právo jednat dle volného uvážení

distribution: elektr. power distributionrozvod energie

drill: tech. power drillelektrická vrtačka

electric: electric powerelektrická energie

electrically: electrically-poweredna elektřinu, s elektrickým pohonem, elektricky poháněný

emergency: emergency power unitzáložní zdroj (energie)

failure: tech. power failurevýpadek proudu

fall: fall from powerztratit moc, přijít o moc/autoritu

fall: fall from powerztráta moci, mocenský pád

fluid: fluid power (systems)tekutinové systémy

generation: power generationvýroba elektřiny/energie

hungry: power-hungrymocichtivý

hydroelectric: hydroelectric power station/planthydroelektrárna, vodní elektrárna

intellect: the powers of intellectrozumové schopnosti

invest: by the power invested in me ...z moci mi svěřené ...

line: power linesdráty elektrického vedení

mechanical: mechanical powersjednoduché stroje páka, kladka, nakloněná rovina ap.

nuclear: nuclear power plantjaderná elektrárna

parity: purchasing power parityparita kupní síly

plant: nuclear (power) plantjaderná elektrárna

powered: nuclear-poweredna jaderný pohon, atomový

powered: battery-poweredbaterií napájený, na baterie

powered: solar-poweredna solární pohon

power of attorney: grant sb power of attorneyvybavit koho plnou mocí

presidential: presidential powersprezidentské pravomoci

prophetic: prophetic powersvěštecké schopnosti

propulsion: propulsion powerhnací síla

recuperative: recuperative powersschopnost regenerace

regenerative: regenerative powersregenerační schopnosti

remove: remove sb from powerzbavit moci koho

restore: restore sb to powervrátit k moci koho

rise: rise to powernástup k moci, mocenský vzestup osoby, strany ap.

saw: power sawmotorová/strojní pila jakákoli s motorovým pohonem

separation: polit. separation of powersrozdělení moci výkonné, zákonodárné a soudní

set: power setpotenční množina všech podmnožin

shower: power showervysokotlaká sprcha

solar: solar (thermal) power stationsolární elektrárna

solar: solar-poweredna solární pohon

special: práv. special powerspeciální pravomoc

spending: spending powerkupní síla měny, obyvatel

steering: power steeringřízení s posilovačem

structure: power structuremocenská struktura, struktura vedení společnosti

suction: suction powersací síla, odsávací schopnost

sunroof: power sunroofelektricky ovládané střešní okno auta

supply: power supplydodávky elektřiny/energie

surge: elektr. power surgeproudový náraz

take: take control/powerpřevzít kontrolu/moc

thermal: thermal power stationtepelná elektrárna

tidal: tidal power plant/stationpřílivová/slapová elektrárna

vacuum: power vacuumbezvládí, absence moci

veto: exercise the (power of) vetouplatnit právo veta

voltage: high-voltage power linesvysokonapěťové dráty, dráty vysokého napětí

waste: power wasteplýtvání energií

world: polit. world powersvětová mocnost/velmoc

yield: yield power to sbpřenechat moc komu

consolidation: consolidation of powerupevnění moci

down: Power is down.Nejde proud., Vypadl proud.

adaptér: síťový adaptér spotřebičepower adaptor/pack

agregát: elektr. elektrický agregátpower generator

baterie: na bateriefungující battery-operated, battery powered

baterka: na baterkybattery-operated, battery powered, přen. nespolehlivý thoroughly undependable

desátý: mat. na desátou umocněnýto the power of ten

dostat se: dostat se k mocicome to power

drát: dráty vysokého napětíhigh-voltage power lines

druhý: mat. na druhou umocněnýto the power of two

elektrárna: tepelná/jaderná/vodní/slapová elektrárnathermal/nuclear/hydroelectric/tidal power station

elektrický: elektrický proudelectric(al) current, hovor. power

energie: elektrická energieelectric power

energie: dodávky energiepower supplies

jaderný: jaderná elektrárnanuclear power plant

kabel: elektr. napájecí kabelpower cable

moc: práv. plná mocpower of attorney, zmocnění procuration

moc: polit. zákonodárná/výkonná moclegislative/executive power

moc: být u moci strana ap.be in power

mocnina: druhá mocninasquare, second power

mocnina: třetí mocninacube, third power

motorový: motorová pilařetězová chainsaw, obecně power saw