Hlavní obsah

pravomoc

Části slova

moc

Vyskytuje se v

překročit: překročit svoji pravomocoverstep/exceed one's authority/powers

zneužití: práv. zneužití pravomoci veřejného činitelemisconduct in office, abuse of authority

spadat: To spadá do jeho pravomoci.It comes under his competence.

široký: široké pravomocibroad/extensive powers

pravomoc: být v čí pravomocibe within sb's authority