Hlavní obsah

power [ˈpaʊə]

Podstatné jméno

  1. moc, síla, vláda nad lidmipower struggleboj o mocexecutive powermoc výkonnáexercise power over sthuplatňovat moc, ovládat cocome (in)to powerdostat se k mocipower of coerciondonucovací mocbe in powerbýt u moci
  2. to do sth schopnost čeho, dělat coekon. purchasing powerkupní síla, koupěschopnost
  3. pravomoc, právo, kompetenceentrust sb with the powersvěřit komu pravomoc
  4. mocnost, velmoc o státu
  5. výkon(nost)
  6. (elektrická) energie, elektřinapower generationvýroba energiepower windowselektrická okénka automobiluThe power is down.Nejde elektřina.elektr. power anglezátěžný úhelelektr. power fusevýkonová pojistka
  7. mocnina, umocnění, exponent5 to the power of 3pět na třetí

Sloveso

  • sth pohánět, napájet co energií, dodávat energii čemupower down sthvypnout co elektrický přístrojpower up sthspustit, zapnout, zapojit, připojit co elektrický přístroj

Přídavné jméno

  • tech.elektrický poháněný elektromotoremtech. power drillelektrická vrtačka

Vyskytuje se v

hammer: (power) hammerbuchar, beran

shovel: (power) shovel(mechanické) rypadlo, bagr

veto: (power of) vetoprávo veta, veto

abuse: abuse of powerzneužití moci

ascend: ascend to powerdostat se k moci

base: power basepolitická základna podpora voličů ap.

bid: make a bid for powerpokusit se dostat k moci, sáhnout po moci

borrowing: borrowing powervýpůjční možnost/limit úvěru od banky ap.

buy: ekon. buying powerkupní síla

central: Central Powersústřední mocnosti za 1. sv. války

cling: cling to powerdržet se u moci

destructive: destructive powerničivá síla bomby ap.

discretionary: práv. discretionary powersdiskreční pravomoci, právo jednat dle volného uvážení

distribution: elektr. power distributionrozvod energie

drill: tech. power drillelektrická vrtačka

electric: electric powerelektrická energie

electrically: electrically-poweredna elektřinu, s elektrickým pohonem, elektricky poháněný

emergency: emergency power unitzáložní zdroj (energie)

failure: tech. power failurevýpadek proudu

fluid: fluid power (systems)tekutinové systémy

generation: power generationvýroba elektřiny/energie

hungry: power-hungrymocichtivý

hydroelectric: hydroelectric power station/planthydroelektrárna, vodní elektrárna

intellect: the powers of intellectrozumové schopnosti

invest: by the power invested in me ...z moci mi svěřené ...

line: power linesdráty elektrického vedení

mechanical: mechanical powersjednoduché stroje páka, kladka, nakloněná rovina ap.

nuclear: nuclear power plantjaderná elektrárna

parity: purchasing power parityparita kupní síly

plant: nuclear (power) plantjaderná elektrárna

power: power struggleboj o moc

powered: nuclear-poweredna jaderný pohon, atomový

power of attorney: grant sb power of attorneyvybavit koho plnou mocí

presidential: presidential powersprezidentské pravomoci

prophetic: prophetic powersvěštecké schopnosti

propulsion: propulsion powerhnací síla

recuperative: recuperative powersschopnost regenerace

regenerative: regenerative powersregenerační schopnosti

remove: remove sb from powerzbavit moci koho

restore: restore sb to powervrátit k moci koho

saw: power sawmotorová/strojní pila jakákoli s motorovým pohonem

separation: polit. separation of powersrozdělení moci výkonné, zákonodárné a soudní

set: power setpotenční množina všech podmnožin

shower: power showervysokotlaká sprcha

solar: solar (thermal) power stationsolární elektrárna

special: práv. special powerspeciální pravomoc

spending: spending powerkupní síla měny, obyvatel

steering: power steeringřízení s posilovačem

structure: power structuremocenská struktura, struktura vedení společnosti

suction: suction powersací síla, odsávací schopnost

supply: power supplydodávky elektřiny/energie

surge: elektr. power surgeproudový náraz

take: take control/powerpřevzít kontrolu/moc

thermal: thermal power stationtepelná elektrárna

tidal: tidal power plant/stationpřílivová/slapová elektrárna

vacuum: power vacuumbezvládí, absence moci

voltage: high-voltage power linesvysokonapěťové dráty, dráty vysokého napětí

waste: power wasteplýtvání energií

world: polit. world powersvětová mocnost/velmoc

yield: yield power to sbpřenechat moc komu

consolidation: consolidation of powerupevnění moci

down: Power is down.Nejde proud., Vypadl proud.