Hlavní obsah

down [daʊn]

Předložka

 1. sth (dolů) z čeho, po čem směrem dolůHe came down the stairs.Sešel (dolů) ze schodů.
 2. pod čím, níž než co o kolika ledge 40ft down the rock faceřímsa 40 stop pod čelní stěnou skály
 3. podél čeho, po čem, na čem cestě ap.
 4. down to sth do čeho o podrobnosti ap., po co, k čemu časově i místnědown to the slightest detailaž do nejmenšího detailu
 5. be down to sth mít jen (poslední) co
 6. be down to hl. BrEbýt způsobený kým/čím, stát se díky komu/čemuThat is down to hard work.To jen díky tvrdé práci.
 7. be down for sth být připraven na, chystat se na, čekat na co co se má jistě stát
 8. be down with sth hovor.mít co, ležet s čím, být sklácen čím o nemociShe's down with the flu.Leží s chřipkou., Sklátila ji chřipka.

Příslovce

 1. dole
 2. vyjadřuje pohyb shora dolů(směrem) dolůbend downsehnout se, shýbnout sefall downspadnoutshoot sth downsestřelit co letadloGet down!K zemi!climb downslézt dolů, přen. ustoupit, podvolit se ve sporu ap.
 3. níž(e)
 4. při udávání směru cesty - hl. na jih či do nižších poloh

Citoslovce

 • Down! Lehni! příkaz psovi

Fráze

 1. (mít) za sebou v kontrastu k tomu, co mám před sebou
 2. Down with sth Pryč s čím svrhněte ...

Slovní spojení

bogged down breakdown broken-down button-down clampdown climb-down comedown countdown crackdown down payment down under down-and-out down-at-heel down-river down-to-earth downbeat downcast downfall downgrade downhearted downhill download downmarket downplay downpour downright downside downsize downspout downstage downstairs downstream downswing downtime downtown downtrend downtrodden downturn downwind dressing-down hand-me-down knockdown let-down lie-down low-down markdown meltdown put-down run-down shakedown showdown shutdown sit-down slowdown sundown thumbs down top-down touchdown tumbledown upside down warm-down

Vyskytuje se v

beat down: beat sb down(u)smlouvat nižší cenu s kým

bolt: bolt (down)sth zhltnout, hodit do sebe, spolykat co jídlo

bow: be bowed (down) by sthzoufat si, trápit se kvůli čemu

brass: get down to brass tacksdostat se/jít k (jádru) věci

break down: break sth downrozložit co reakcí - na složky ap.

bring down: bring sb/sth downsejmout, sundat, sestřelit člověka, letadlo

bump: come (back) down to earth with a bumpdopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé reality

cast down: be cast downby sth kniž. být zdeptaný kým/čím

chase down: chase sb downdostihnout, dohonit, dopadnout člověka

chow: chow (down)dlabat, baštit, dávat si do nosu

close: close (down)zavřít, ukončit činnost trvale

cool: cool (down)sth (o)chladit, zchladit co, vychladnout

crouch: crouch (down)skrčit se, dřepnout si, (při)krčit se

curtain: bring down the curtain on sthukončit co, znamenat konec čeho

cut: cut (down)snížit, omezit, (z)redukovat výdaje ap.

dampen: dampen (down)ztlumit, zchladit, srazit, otupit radost, nadšení

dead: drop (down) deadpadnout mrtev, náhle zemřít, hovor. natáhnout brka

deep: deep down (inside)v hloubi duše vědět, tušit ap.

do down: do sb downpomlouvat, shazovat koho

doss: doss (down)spát, uložit se (ke spánku), nocovat kde nouzově - na podlaze ap.

down: down to sthaž do čeho o podrobnosti ap., až po co, až k čemu časově i místně

drag down: drag sb downstáhnout koho dolů, zničit koho společensky ap.

drain: go down the drainpřijít nazmar/vniveč, jít do háje

dress down: dress sb downvynadat komu, zpucovat koho

dump: be down in the dumpsbýt na dně psychicky

dust off: dust sth off/downoprášit myšlenku, vynález ap.

earth: come down to earthvrátit se (nohama) na zem

face: face down/upčelem/obličejem/lícem dolů/nahoru, na břiše/na zádech

face down: face sb downzkrotit, podmanit si koho suverénním vystupováním ap.

fine art: have (got) sth down to a fine artmít co v malíčku, perfektně ovládat, být mistr v čem

flop: flop (down)žuchnout (sebou), praštit sebou, klesnout člověk do křesla ap.

fort: hold (down) the fort for sbzaskakovat za koho, dočasně to vést místo koho

get down: get sb downubíjet, ničit, deprimovat koho

grind down: grind sb downtýrat, tyranizovat koho

guard: lower one's guard, let one's guard downztratit ostražitost, přestat si dávat pozor

gun down: gun sb downstřelit, postřelit, zastřelit koho

hair: let one's hair downodvázat se, uvolnit se, chovat se přirozeně

hand: hands downhravě, lehce, snadno zvládnout ap.

hand-me-down: hand-me-downsfrom sb obnošené/poděděné oblečení/věci po kom po jiné osobě

hatch: batten down the hatchespřipravovat se na potíže, přen. obrnit se

haunch: squat/sit (down) on one's haunchesdřepnout/sednout (si) na bobek

hew: hew sth (down)(po)kácet, porazit, posekat co stromy

history: go down in historyvejít do dějin zůstat v povědomí lidí

hold down: hold sb downdržet zkrátka, omezovat koho, nedovolit rozlet komu

hose down: hose sth downostříkat, opláchnout co hadicí

house: bring the house downvysloužit si hlasité ovace

jot: jot (down)sth poznamenat si, zapsat si co

keep down: keep sth downzabraňovat růstu čeho, (u)držet dole co náklady ap.

kneel: kneel downpokleknout, kleknout si

lamb: lamb (down)bahnit se ovce, rodit jehňata

let down: let sb downzklamat, zradit, nechat ve štychu koho nesplnit slib

load down: load sb downwith sth naložit, zatížit, obtěžkat koho čím těžkým nákladem ap.

low-down: the low-downon sb/sth hovor. základní informace o kom/čem

luck: down on one's luckna dně, pronásledovaný smůlou po špatných zkušenostech, bez peněz ap.

mark down: mark sb downas sth považovat, zařadit si, mít koho za co podle povahy, chování ap.

neck: breathe down sb's neckostře sledovat koho, stát za zády komu

nestle: nestle (down)uvelebit se, uhnízdit se, zachumlat se

nose: look down one's nose at sb/sthdívat se svrchu na koho/co

pare: pare (down)/(back)sth zredukovat, snížit, osekat co

pass: pass (down)from sb to sb přejít, předávat se na koho vlastnictví, tradice ap.

peg: bring sb down a pegusadit, setřít koho

pin down: pin sb downpřimět, dotlačit koho k čemu jasnému rozhodnutí

piss: be pissing (down) with rainchcát, lít jako z konve

plane: plane down/offshoblovat, odhoblovat, uhoblovat

plonk: plonk sth (down)swh BrE hovor. mrsknout, pohodit, nedbale položit co kam

plump down: plump osf downkecnout si, žuchnout sebou ztěžka do křesla ap.

plunk: plunk sth (down)pohodit co kam, praštit, mrsknout čím nedbale položit

pour: be pouring (down)lít (jako z konve)

put down as: put sb down assth považovat, brát koho za koho/co

put down for: put sb down forsth zapsat koho kam, do čeho

put down to: put sth down tosth přičítat, připisovat, přikládat komu/čemu co

ram down: ram sth downvrazit, nacpat, (na)pěchovat co kam

reach down: reach sth downfor sb hl. BrE podat shora, sundat dolů co komu z police ap.

render: render (down)(vy)škvařit sádlo ap.

roll: roll downsth stékat, téct, řinout se po čem slzy ap.

run: run over/down to sthzajet, sjet kam autem někam poblíž ap.

run down: run sb down(z)kritizovat ostře, nadávat na koho

sand: sand (down)(o)smirkovat, opískovat

send down: be sent downjít do vězení

set down: set sb downas sth zapsat si, zařadit si koho jak, považovat koho za co udělat si obrázek

shake down: shake sb downfor sth AmE obrat koho o co, vydíráním dostat, vymáčknout co z koho pod pohrůžkou ap.

sheet: sheet (down)lít jako z konve

arm: lay down one's armssložit zbraně vzdát se

cvik: be practiced in sth, have sth down to a fine artmít v čem cvik

dát se: get down to workdát se do práce

dědit: be handed/passed down, být dědičný, děditelný be inheritabledědit se tradice ap.

dezolátní: in dilapidated condition(s), ramshackle, run-down, gone to rack and ruinv dezolátním stavu

dno: společensky ap. be down and out, i duševně ap. dragged downbýt (úplně) na dně

dolů: down the stairsdolů po schodech

dostat: get a dressing-down, be reprimanded, get an earfuldostat vynadáno

dupnout: step on it, hl. AmE gun the engine, put one's foot downdupnout na to/plyn

duše: at the bottom of one's heart, deep inside/downv hloubi/skrytu duše

hadice: to hose downopláchnout hadicí

hotovost: cash payment, na místě hovor. spot cash, money downplatba v hotovosti

chloupek: hair, jemné down, hustá plst tomentum, anat. podbřišku pubesbot. chloupky

koleno: drop down to one's knees, throw osf on one's knees, před autoritou genuflect to sbpadnout na kolena

kopec: go downhill, go down the hilljít z kopce

lít: gulp/pour sth downhovor. lít co do sebe rychle pít

mluvit: speak in a low voice, keep one's voice downmluvit potichu

běhat: It gives me the shivers., It sends shivers down my spine., It makes my flesh creep.Běhá mi z toho mráz po zádech.

brzdit: Slow down!, v autě Step on the brakes!Brzdi!

dopadnout: fall (down) on the grounddopadnout na zem

elektřina: The power is down.Nejde elektřina.

ex: drink sth in one (go), kopnou do sebe knock sth back, toss sth downvypít co na ex

internet: The Internet is down.Nejede internet.

jít: Power is down., Electricity supply has been cut off.Nejde elektřina.

k, ke, ku: sit down at the tablesednout si ke stolu

konev: It is raining cats and dogs., It's pouring down., The rain is pouring down.Lije jako z konve.

lehnout (si): She lay down on the floor.Lehla si na zem.

lézt: I'm coming down with something.Něco na mě leze. nemoc

liják: It's pouring (down) with rain., It's raining cats and dogs.Je tam řádný liják.

mráz: It made my flesh crawl/creep., It gave me the shivers/willies., It sent chills/shivers down my spine.Z toho mi běhal mráz po zádech.

historie: go down in historyvstoupit/zapsat se do historie

holičky: leave sb in the lurch/high and dry, let sb down, AmE,hovor. leave sb twist in the wind, hang sb out to drynechat koho na holičkách

koš: hovor. get the push, be turned downdostat košem

koukat: look down one's nose at sb/sthkoukat na koho/co skrz prsty

lehký: take sth lightly, podceňovat underestimate sth, zlehčovat make light of sth, play sth down, zahrávat si trifle (with) sthbrát co na lehkou váhu

lehnout: be reduced to ashes, burn down, go up in smokelehnout popelem

malíček: have sth down pat, znalosti know sth off pat, be well versed in sth, vypilovanou dovednost have sth down to a fine artmít co v malíčku

bar: let down all the barsodstranit veškeré zábrany

bend: bend downsehnout se, předklonit se

bob: bob (down)zapadnout, zmizet, přikrčit se, skrčit se ztratit se z výhledu

bogged down: přen. get bogged down in sthzabřednout do čeho, uvíznout v čem, zamotat se do čeho nemoci pokračovat v činnosti

burn down: burn sth downvypálit, spálit co budovu ap.

button-down: button-down shirtkošile s límečky na knoflíčky

cash: cash down, AmE cash on the barrelheadpeníze na dřevo, jen za hotové platí se hned při koupi

come: Her hair comes down to her waist.Vlasy jí sahají až po pás.

count: count downodpočítávat i před startem ap.

deposit: put down a deposit on sthsložit zálohu na co

down payment: make a down payment on sthsložit zálohu na co

dressing-down: get a dressing-downdostat vynadáno

force: force downstlačit (dolů) hodnotu ap.

get down to: get down to businessjít (přímo) k věci/na věc

go down: go down in historyvstoupit do dějin

hammer: hammer down sthpřibít, přitlouct, zatlouct co kladivem

lie down: be lying downležet

lie-down: have a lie-downna chvilku si lehnout/se natáhnout