Hlavní obsah

render [ˈrendə]

Sloveso

  1. sth sth učinit co jakým neškodným, bezcenným ap.render blindoslepitrender worthlessznehodnotitrender uselessučinit nepoužitelnýmrender harmlesszneškodnit
  2. form.poskytnout pomoc ap., prokázat službu ap.render homage to sbvzdát čest komu
  3. form.vynést, vyhlásit, oznámit verdikt ap.
  4. form.přeložit do jiného jazyka ap.
  5. hl. BrE, stav.omítnout stěnu ap.AmE= stucco
  6. podat, vylíčit umělecky ap.
  7. render (up) vydat své tajemství ap., odevzdat
  8. render (down) (vy)škvařit sádlo ap.

Vyskytuje se v

rendering: rendering (coat)(hrubá)/jádrová/jednoduchá omítka, štuk

rendering: rendering plantkafilerie

service: for services renderedza poskytnuté/prokázané služby

void: rendered voidzneplatněný

čest: vzdát čest komupay tribute, render homage to sb