Hlavní obsah

service [ˈsɜːvɪs]

Podstatné jméno

 1. služba zajišťovaná státem pro veřejnostcivil servicestátní správa, státní úřadyprison servicevězeňská služba, vězeňství
 2. organizace pro služby veřejnosti hl. soukromáBBC World Servicezahraniční vysílání BBC
 3. servis pro zákazníky ap.service hoursprovozní hodiny knihovny ap.
 4. services služby sektor ekonomiky
 5. (pravidelná) linka, pravidelný spoj, obslužnost dopravníThere is no bus service between these towns.Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.domestic air servicevnitrostátní letecká dopravashuttle servicekyvadlová dopravatransport servicesdopravní obslužnost
 6. the Services armáda, ozbrojené síly
 7. (vojenská) služba ve vojenské akcifor services renderedza poskytnuté/prokázané služby
 8. obsluha v restauraci, obchodě ap.
 9. círk.bohoslužbafuneral servicesmuteční obřad při pohřbu
 10. services BrEodpočívadlo se službami na dálnici
 11. sport.podání, servis v tenisu ap.

Přídavné jméno

 • služební, servisní, obslužný nepřístupný veřejnostiservice liftslužební výtahtech. service brakeprovozní brzdasport. service breakprolomení podání

Vyskytuje se v

baccalaureate: baccalaureate servicepromoce, promoční obřad

Civil Service: the Civil Servicestátní správa, státní úřady mimo soudních, zákonodárných, vojenských, státní služba

intelligence: intelligence (service)zpravodajská služba

service: servicesslužby sektor ekonomiky

shuttle: shuttle (service)kyvadlový spoj, kyvadlová doprava

armed: armed servicesozbrojené síly

breakdown: motor. breakdown servicehavarijní služba pro řidiče s poruchou

checkout: self(-service) checkout (counter)samoobslužná pokladna v prodejně ap.

consultancy: consultancy servicesporadenské služby

customer: customer service/careslužby zákazníkům/péče o zákazníka

delivery: delivery servicedoručovatelská služba

diplomatic: diplomatic servicediplomatická služba

dispensation: dispensation from military serviceprominutí vojenské služby

domestic: domestic serviceslužba v domácnosti, provádění domácích prací služba

engineer: service engineerservisní technik, (technik) údržbář

frill: no-frills serviceszcela základní služby

funeral: funeral servicesmuteční obřad

in-service: in-service trainingdoškolování

jury: be called for jury servicebýt vybrán do poroty soudní

memorial: A memorial service will be held for her.Bude se sloužit zádušní mše na její památku.

pensionable: pensionable serviceodpracovaná doba

prosecution: BrE Crown Prosecution Servicekrálovská prokuratura, úřad státního zástupce, státní zastupitelství v Británii

restaurant: (hotel and) restaurant servicespohostinství

revenue: AmE Internal Revenue Servicefinanční úřad USA složka ministerstva financí, zabývající se výběrem federální daně

ride hailing: ride-hailing servicesautomatizované služby spolujízdy, alternativní taxislužby

self-service: self-service shopsamoobsluha obchod

underground: underground utilities/servicesinženýrské sítě

welfare: welfare servicessociální služby, služby sociálního zabezpečení

bitch: They bitched about the service.Nadávali na obsluhu.

dodge: dodge military servicevyhnout se vojenské službě

while: The first service is free, while the second costs $25.První služba je zadarmo, kdežto druhá stojí 25 dolarů.

asistenční: assistance serviceasistenční služba

branný: compulsory military servicebranná povinnost

celní: kancelář ap. customs (office), orgán BrE Customs (and Excise), AmE Customs Servicecelní úřad

donáška: home delivery (service)donáška do domu

jít: return to civilian life, quit one's (military) servicejít do civilu

kurýrní: courier post/servicekurýrní pošta/služba

kyvadlový: shuttle (service)kyvadlová doprava

mimo: out of service, out of ordermimo provoz

odtahový: towing service, havarijní breakdown (and recovery) serviceodtahová služba

ozbrojený: armed forces/servicesozbrojené síly/složky

pokojový: room servicepokojová služba

prospěšný: community serviceveřejně prospěšné práce

sanitní: patient transport servicesanitní služba

servis: tea set/servicečajový servis

služba: customer serviceslužba zákazníkům

služební: service door, pro zaměstnance též staff entranceslužební vchod

správa: state administration, zaměstnání ap. public servicestátní správa

stanice: BrE filling/BrE petrol/AmE gas(oline)/se službami service stationčerpací stanice

údržba: service sthprovádět údržbu čeho auta ap.

užitkový: non-potable water, k chlazení, čištění ap. též service water, průmyslová industrial wateružitková voda

vězeňský: prison servicevězeňská služba

vojenský: military servicevojenská služba

výkon: execution of the sentence, vězněm service of sentence, odnětí svobody imprisonment, sentencepráv. výkon trestu

vyřadit: put/take sth out of operation/service, remove sth from service, loď, reaktor ap. decommissionvyřadit co z provozu

vyřazení: putting out of service, removal from service, lodi, reaktoru ap. decommissioningvyřazení z provozu

zádušní: requiem (mass), k výročí úmrtí memorial servicezádušní mše

zásilkový: poštovní mail order service, doručovací delivery servicezásilková služba

zpravodajský: secret service, intelligence agency/servicezpravodajská služba

k, ke, ku: at your servicek Vašim službám

active service: on active servicev aktivní službě vojáci ap.

vojna: do one's military servicebýt na vojně