Hlavní obsah

maintain [meɪnˈteɪn]

Vyskytuje se v

confidentiality: maintain confidentialityzachovat mlčenlivost o důvěrném

easy: easy to maintainnenáročný na údržbu, snadno udržovatelný výrobek, materiál

household: maintain a householdvést domácnost

mlčenlivost: zachov(áv)at mlčenlivostmaintain confidentiality/secrecy

vést: vést domácnostkeep house, housekeep, maintain a household

dekorum: zachovat (si) dekorummaintain decorum

zachovat: zachovat si důstojnostmaintain one's dignity

zachovat: zachovat pořádekmaintain/keep order