Hlavní obsah

discontinue [ˌdɪskənˈtɪnjuː]

Vyskytuje se v

ukončit: úspěšně finish one's studies, nedostudovat discontinue one's studiesukončit studium

vyrábět: The product was discontinued ...Produkt se přestal vyrábět ...