Hlavní obsah

interrupt [ˌɪntəˈrʌpt]

Vyskytuje se v

may: If I may interrupt you ...pokud vás mohu přerušit ...

přerušit: suspend/interrupt one's studies, hl. AmE stop outpřerušit studium

skočit: cut in on sb, interrupt sbpřen. skočit do řeči komu

prominout: I am sorry to interrupt you ...Promiňte, že vás přerušuji ...

přerušovat: I'm sorry to interrupt (you) ...Omlouvám se, že vás přerušuji ...

řeč: cut in on sb, interrupt sbskočit komu do řeči

studium: interrupt one's studies, stop outpřerušit studia