Hlavní obsah

přerušit

Dokonavé sloveso

  1. (průběh ap.) co interrupt(pozastavit) suspend(dodávku energie ap.) cut off, intermit sthpřerušit dodávku čehocut off the supply of sthpřerušit studiumsuspend/interrupt one's studies, hl. AmE stop out
  2. (mluvčího ap.) koho interrupt sb(vmísit se) break in on sb(nevhodně) butt in on sb
  3. (ukončit) co form. discontinue, break (off)(zastavit) stop sthmed. přerušit těhotenstvíabort, terminate the pregnancypřerušit mlčeníbreak the silence

Vyskytuje se v

studium: přerušit studiainterrupt one's studies, stop out

contact: přerušit spojení s kýmbreak contact with sb

sever: zpřetrhat svazky, přerušit kontakty s kým/čímsever one's ties with sb/sth

supply: přerušit dodávku čehocut off the supply of sth

may: pokud vás mohu přerušit ...If I may interrupt you ...

off-air: Brzy přerušíme/ukončíme vysílání.We'll go off air soon.

přerušit: přerušit dodávku čehocut off the supply of sth