Hlavní obsah

přerušit

Dokonavé sloveso

  1. (průběh ap.) co interrupt(pozastavit) suspend(dodávku energie ap.) cut off, intermit sthpřerušit dodávku čehocut off the supply of sthpřerušit studiumsuspend/interrupt one's studies, hl. AmE stop out
  2. (mluvčího ap.) koho interrupt sb(vmísit se) break in on sb(nevhodně) butt in on sb
  3. (ukončit) co form. discontinue, break (off)(zastavit) stop sthmed. přerušit těhotenstvíabort, terminate the pregnancypřerušit mlčeníbreak the silence

Vyskytuje se v

studium: přerušit studiainterrupt one's studies, stop out

contact: break contact with sbpřerušit spojení s kým

sever: sever one's ties with sb/sthzpřetrhat svazky, přerušit kontakty s kým/čím

supply: cut off the supply of sthpřerušit dodávku čeho

may: If I may interrupt you ...pokud vás mohu přerušit ...

off-air: We'll go off air soon.Brzy přerušíme/ukončíme vysílání.