Hlavní obsah

přerušený

Vyskytuje se v

přerušit: přerušit dodávku čehocut off the supply of sth

studium: přerušit studiainterrupt one's studies, stop out

contact: přerušit spojení s kýmbreak contact with sb

sever: zpřetrhat svazky, přerušit kontakty s kým/čímsever one's ties with sb/sth

supply: přerušit dodávku čehocut off the supply of sth

may: pokud vás mohu přerušit ...If I may interrupt you ...

off-air: Brzy přerušíme/ukončíme vysílání.We'll go off air soon.