Hlavní obsah

přerušení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (dočasné zastavení) čeho interruption of sth(dodávky ap.) cut(-off)(pozastavení) suspensionpřerušení dodávky plynu ap.supply cutpřerušení studiainterruption/suspension of studies, AmE stop-out
  2. (předčasné ukončení) form. discontinuance, breaking off(styků ap.) form. severancemed. umělé přerušení těhotenstvíabortion, termination (of pregnancy)

Vyskytuje se v

přerušit: přerušit dodávku čehocut off the supply of sth

umělý: med. umělé přerušení těhotenstvíinduced abortion

studium: přerušit studiainterrupt one's studies, stop out

contact: přerušit spojení s kýmbreak contact with sb

sever: zpřetrhat svazky, přerušit kontakty s kým/čímsever one's ties with sb/sth

severance: přerušení styků společenských, diplomatických ap.severance of relations

supply: přerušení dodávky plynu ap.supply cut

may: pokud vás mohu přerušit ...If I may interrupt you ...

off-air: Brzy přerušíme/ukončíme vysílání.We'll go off air soon.

přerušení: přerušení dodávky plynu ap.supply cut