Hlavní obsah

ukončení

Vyskytuje se v

ukončit: ukončit studiumúspěšně finish one's studies, nedostudovat discontinue one's studies

poměr: ukončit pracovní poměrterminate employment

vztah: ukončit vztah i obchodní ap.terminate the relationship

bring: bring sth to an endzakončit, ukončit co

call: call time on sthukončit co, skončit co, s čím kariéru, činnost ap.

close: bring/draw sth to a closeskončit, ukončit, uzavřít co

discharge: discharge in bankruptcyukončení konkurzního řízení splacením závazků konkurzního dlužníka

employment: terminate employmentukončit pracovní poměr

leave: leaving agevěk ukončení školy

redundancy: ekon. compulsory redundancyvynucené ukončení pracovního poměru

school-leaving: school-leaving agevěk ukončení (povinné) školní docházky

siege: lift/raise the siegeukončit obléhání

termination: termination of employmentrozvázání/ukončení pracovního poměru

off-air: We'll go off air soon.Brzy přerušíme/ukončíme vysílání.

axe: get the axedostat výpověď z práce či školy, být propuštěn z práce zaměstnanec, ukončit činnost organizace, dostat kopačky od partnera