Hlavní obsah

discharge

Podstatné jméno

  1. propuštění z vězení ap.discharge in bankruptcyukončení konkurzního řízení splacením závazků konkurzního dlužníka
  2. form.vytékání, vypouštěníform.med. výtokmed. vaginal dischargevaginální výtokdischarge of sewagevypouštění odpadních vod
  3. fyz.výboj, vybíjení el. náboje

Vyskytuje se v

conditionally: dostat podmíněný trestbe conditionally discharged

discharge: úpadce s vyrovnanými závazkydischarged bankrupt

electrical: elektrický výbojelectrical discharge

honourable: slavnostní vyřazení, odchod do výsluhy ze službyvoj. honorable discharge

honourably: odejít do výsluhy s poctamivoj. be honourably discharged

semen: výron semenemed. discharge of semen

vaginal: poševní výtok/čípekmed. vaginal discharge/suppository

hospital: být propuštěn z nemocnicebe released/discharged from hospital

podmíněný: práv. podmíněný trestsuspended sentence, probation, BrE též conditional discharge

propustit: být propuštěn z nemocnicebe discharged from hospital

reverz: podepsat revers, být propuštěn na revers z nemocnicedischarge osf/hl. AmE sign out against medical advice

trest: práv. podmíněný trestsuspended sentence, BrE conditional discharge, s dohledem probation

výboj: obloukový výbojarc discharge

výron: výron semenedischarge/emission of semen

výtok: med. poševní výtokvaginal discharge