Hlavní obsah

performance [pəˈfɔːməns]

Vyskytuje se v

arresting: arresting performancepoutavé představení

bonus: ekon. incentive/loyalty/performance bonusmotivační/věrnostní/výkonnostní prémie

contract: ekon. non-performance of contractneplnění smlouvy

enhance: performance enhancing drugspodpůrné prostředky doping ap.

enhancer: performance enhancerspodpůrné prostředky k zlepšení výkonů

future: práv. future performancebudoucí plnění závazku

give: give a performancemít vystoupení

performance: performance(-related) payplat dle/odvozený od výkonu

place: ekon. place of performancemísto plnění poskytnuté služby ap.

unimpressed: He was totally unimpressed by their performance.Jejich výkon na něj nijak nezapůsobil.

norma: performance/efficiency/output standardekon. výkonová/výkonnostní/výrobní norma

vlastnost: automobilu on-road performance, řiditelnost handlingjízdní vlastnosti

představení: theatre performancedivadelní představení

vystoupení: live/charity performanceživé/dobročinné vystoupení