Hlavní obsah

chování

Vyskytuje se v

chovat se: chovat se dobře/špatněbehave/conduct osf well/badly

chovat se: chovat se dobře/špatně ke komutreat sb well/bad(ly), behave well/badly towards sb

chovat se: neumět se chovathave no manners

chovat se: chovat se neslušněmisbehave

pansky: chovat se panskyhave lordly manners

stádní: stádní chováníherd behaviour

špatný: špatné chováníbad behaviour, bad manners

vzorec: vzorec chovánípattern of behaviour, behaviour(al) pattern

zášť: chovat ke komu zášťbear sb a grudge, have a grudge against sb, bear ill will towards sb

doma: Chovejte se jako doma.Make yourself at home.

hanebný: hanebné chováníostudné disgraceful behaviour

chovat: chovat koho v náručíhold/cradle sb in one's arms

chovat: chovat králíkybreed rabbits

chovat: chovat v úctě kohohave respect for sb

chovat se: Chovej se slušně!Behave yourself!

jako: Choval se jako blázen.He behaved like a mad man.

slušně: chovat se slušněbehave osf, behave decently

slušný: slušné chovánígood manners

sportovně: chovat se sportovněbehave in a sportsmanlike manner

tajnost: (u)držet/(za)chovat co v tajnostikeep sth secret

vážnost: chovat koho ve vážnostihave respect for sb

naučit: naučit koho slušnému chováníteach sb manners

primadona: chovat se jako primadonabehave like a prima donna

zvíře: chovat se jak zvířebehave like an animal