Hlavní obsah

slušný

Vyskytuje se v

chování: slušné chovánígood manners, decent behaviour

naučit: naučit koho slušnému chováníteach sb manners

joke: sprostý/neslušný vtipblue/dirty joke

serviceable: ve slušném stavuin serviceable condition

stand: mít slušnou/nemít žádnou šancistand a good/no chance

taboo: neslušná slova, vulgarismytaboo words

slušný: slušné chovánígood manners, decent behaviour

aid: in aid of sthve prospěch čeho, na podporu čeho akce ap.

give: I'd give anythingdal bych (za to) cokoliv

rather: I would/I'd ratherraději bych co

abet: práv. aiding and abetting sbnapomáhání trestnému činu komu, spolupachatelství

-aided: computer-aidedprováděný za pomoci počítače

computer: computer-aidedvytvořený za pomoci počítače

first aid: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

food: food aidpotravinová pomoc

grant: grant legal aidposkytnout právní pomoc

kit: first-aid kit(příruční) lékárnička

navigational: navigational aids/instrumentsnavigační pomůcky/přístroje

visual: visual aidsnázorné pomůcky k výuce ap.

worker: aid workerpracovník mezinárodní pomoci v oblasti války ap.

do: I'd like to do maths at university.Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

I'd: I'd rather not do that.Raději bych to nedělal.

meet: I'd like you to meet my wife ...Rád bych vám představil svoji ženu...

didaktický: teaching aidsdidaktické pomůcky

napomáhat: aid and abetpráv. napomáhat při trestném činu

podpora: in aid/support of sth, for the support of sbna podporu čeho

pomoc: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

pomůcka: teaching aidsučební pomůcky

potravinový: food aidpotravinová pomoc

pracovní: work aidspracovní pomůcky

první: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

příruční: first-aid kitpříruční lékárnička

čest: I'd be honoured.Bylo by mi ctí.

mluvit: I'd like to talk to, Could I speak to ...Rád bych mluvil s ...

poskytnout: give first aid to sbposkytnout první pomoc komu

rád: I'd like to ...Rád bych...

rezervovat: I'd like to book a table.Rád bych (si) rezervoval stůl.

spíš: I'd rather have tea.Spíš bych si dal čaj.

vědět: I'd like to know ...., zda ap. I wonder ...Rád bych věděl ...

vybrat: I'd like to withdraw/make a withdrawal.Chtěl bych vybrat.

vzkaz: I'd like to leave a message for her.Chtěl bych jí nechat vzkaz.

zdůraznit: I'd like to emphasize that ...Rád bych zdůraznil, že ...

zrušit: I'd like to cancel a reservation.Chtěl bych zrušit rezervaci.