Hlavní obsah

nevalný

Vyskytuje se v

valný: ekon. valná hromada (akcionářů)general meeting (of shareholders)

nevalný: Mají nevalné mínění o ...They don't think much of ...

assembly: Valné shromáždění OSNthe General Assembly

shareholder: valná hromada akcionářůshareholders' meeting

hromada: valná hromadashromáždění general meeting (of shareholders), hl. AmE stockholders meeting