Hlavní obsah

velký, veliký

Přídavné jméno

  1. (rozměry) big, great(objemově ap.) large(majestátní) grand(obrovský) huge, gigantic, enormous(prostorný) spaciousvelká písmenacapital letters, capitalsastron. velký třeskbig bangastron. Velký vůz souhvězdíBrE the Plough, AmE Big Dipper
  2. (určitých rozměrů) big(vysoký) tallbýt velký jako cobe the size of sthbýt dvakrát větší než cobe twice the size of sthJak je velký? člověk ap.How tall is he?
  3. (nadměrný) too big(volný - oděv) loose-fitting
  4. (dospělý, odrostlý) big, grown-upUž jsi velká holka.You are a big girl now.
  5. (počtem) great, large(značný) heavy(obrovský) immense, huge(ve velkém množství) large-scalehovor. vydělat velké penízemake big money/a fortunevelký majeteklarge propertyvelká většinalarge/vast majorityve velké nadmořské výšceat high altitudedělat co ve velkémdo sth on a large scale
  6. (důležitý, významný) great, important, big(závažný) major, significant(chyba) grosssport. Velká cenaGrand Prixvelký denbig day
  7. (intenzívní) big, great(bolest ap.) intense, violent(mrazy ap.) severevelký ohlas/zájem/vztekgreat acclaim/interest/angervelká bolestsevere painvelké rizikohigh risksvelký dojemstrong impression
  8. (vlivný) grand, big, prominent

Vyskytuje se v

acclamation: by acclamationvelkou většinou, aklamací zvolený ap.

afar: from afarz (velké) dálky, zdáli, zpovzdálí

anteater: zool. giant anteatermravenečník velký

bang: big bangvelký třesk

bargain: bargain offervýprodej, velká sleva v obchodě

barrier: Great Barrier ReefVelký bariérový útes

battery: C/D batterymalý/velký monočlánek baterie

bear: astron. Great/Little BearVelká/Malá medvědice

bed: king-size bed(velká) manželská postel

big: slang. a big shotvelké zvíře, hlavoun

body blow: sth would be a body blow to sthco by byla velká rána pro co

chagrin: to my deep chagrink mému velkému zklamání

close: pay close attention to sthvěnovat čemu velkou pozornost

cress: Indian cresslichořeřišnice větší

depression: the Great Depressionvelká hospodářská krize

distance: from a distancez jisté vzdálenosti, z odstupu, zpovzdálí, z větší dálky

dog: astron. the Great DogVelký pes

economy: economy packzvýhodněné/velké balení se slevou za větší množství

entertainment: much to my entertainmentk mému velkému pobavení

entry: attract a huge entrypřilákat velké množství účastníků

exercise: exercise (great) caredbát (velké) opatrnosti

failure: crop failure(velká) neúroda

fanfare: with a fanfares velkou slávou

finale: the grand finalevelké finále

fortunate: be (more) fortunatemít (větší) štěstí

Friday: círk. Good FridayVelký pátek

goose: greylag goosehusa velká

goose: Canada gooseberneška velká

grand: Grand Prizevelká/hlavní cena

grand: hud. parlor grandstředně velké křídlo

great: Great LakesVelká jezera na hranicích USA a Kanady

great: great hallvelký sál, hlavní sál/aula

great: astron. Great BearVelká medvědice

greater: the Greater AntillesVelké Antily

greater: Greater LondonVelký Londýn administrativní celek

hand: lose/make money hand over fistrázem/rychle prodělat/vydělat (velké) peníze

heat: the heat of the daynejvětší parno, nejteplejší část dne

heavy: heavy lossestěžké/velké ztráty

heyday: in its/one's heydayv době svého největšího rozmachu

inquisitor: hist. Grand InquisitorVelký inkvizitor

jack: Union Jackvlajka Velké Británie

juror: grand jurorčlen velké poroty

jury: grand juryvelká porota 12-22 členů

large: law of large numberszákon velkých čísel

latitude: allow sb greater latitudeposkytnout komu větší volnost

lavish: lavish praisevelká chvála

letter: capital lettervelké písmeno

likely: most likelys největší pravděpodobností

lip: anat. inner/outer lipsmalé/velké stydké pysky

little: quite a littlecelkem dost, poměrně hodně, celkem velký množství ap.

mass: the great mass(velká) většina

mass: low/high/black masstichá/velká/černá mše

measure: in large measuredo značné míry, z velké části, převážně

mob: mob-handedve velkém počtu lidé - přijít ap.

moderate: moderate-sizedstředně velký

much: make much of sthdělat velkou vědu z čeho zdůrazňovat význam ap.

much: make much of sbvěnovat velkou pozornost komu, zahrnovat pozorností koho jednat jako s významnou osobou ap.

octave: small/great octavemalá/velká oktáva

pot: pot on sthpřesadit do většího květináče co

profusion: in profusionve velkém množství, hojně

quantity: in quantityve velkém množství, v kvantech, masově

raven: common ravenkrkavec velký

ruling: ruling passionnejvětší vášeň co nejvíce ovlivňuje chování jedince

shamble: be (in) a shamblesbýt jeden velký binec

size: be the size of sthbýt velký jako co, mít rozměry čeho

size: be twice the size of sthbýt dvakrát větší než co

size: (be) of a sizebýt stejně velký více kousků ap.

sized: medium-sizedstřední velikosti, středně velký

speed: at high speedvelkou rychlostí

spending: spending spreenezřízené/velké utrácení

stadium: stadium-fillervelký tahák představení plnící stadiony

stick: carry a big stickmít velkou moc

stiff: stiff drinkpořádný/velký frťan

stride: make great stridesdělat velké pokroky, rychle postupovat

style: in high styleve velkém stylu

swan: mute swanlabuť velká

system: public address systemmístní rozhlas, soustava k ozvučení velkých prostranství

takeover: ekon. reverse takeoverpřevzetí větší společnosti menší

talk: talk bigchvástat se, vychloubat se, mít velké řeči

tempted: be tempted to do sthmít velkou chuť, být v pokušení udělat co

ton: tech. long tonvelká tuna

value: attach great value to sthpřikládat čemu velký význam

vast: vast majorityvelká většina

walk-in: walk-in closetvelký šatník, šatna i skříňová v bytě

wall: the Great Wall of ChinaVelká čínská zeď

warbler: willow warblerbudníček větší

wholesale: at wholesaleve velkém prodávat ap., za velkoobchodní ceny

all: all great nationsvšechny velké národy

biggie: It's no biggie.Není to žádná velká věc., O nic nejde.

by: He is a head taller.Je o hlavu větší.