Hlavní obsah

velký

Přídavné jméno

  1. (rozměry) big, great(objemově ap.) large(majestátní) grand(obrovský) huge, gigantic, enormous(prostorný) spaciousvelká písmenacapital letters, capitalsastron. velký třeskbig bangastron. Velký vůz souhvězdíBrE the Plough, AmE Big Dipper
  2. (určitých rozměrů) big(vysoký) tallbýt velký jako cobe the size of sthbýt dvakrát větší než cobe twice the size of sthJak je velký? člověk ap.How tall is he?
  3. (nadměrný) too big(volný - oděv) loose-fitting
  4. (dospělý, odrostlý) big, grown-upUž jsi velká holka.You are a big girl now.
  5. (počtem) great, large(značný) heavy(obrovský) immense, huge(ve velkém množství) large-scalehovor. vydělat velké penízemake big money/a fortunevelký majeteklarge propertyvelká většinalarge/vast majorityve velké nadmořské výšceat high altitudedělat co ve velkémdo sth on a large scale
  6. (důležitý, významný) great, important, big(závažný) major, significant(chyba) grosssport. Velká cenaGrand Prixvelký denbig day
  7. (intenzívní) big, great(bolest ap.) intense, violent(mrazy ap.) severevelký ohlas/zájem/vztekgreat acclaim/interest/angervelká bolestsevere painvelké rizikohigh risksvelký dojemstrong impression
  8. (vlivný) grand, big, prominent

Vyskytuje se v

acclamation: velkou většinou, aklamací zvolený ap.by acclamation

afar: z (velké) dálky, zdáli, zpovzdálífrom afar

anteater: mravenečník velkýzool. giant anteater

bang: velký třeskbig bang

bargain: výprodej, velká sleva v obchoděbargain offer

barrier: Velký bariérový útesGreat Barrier Reef

battery: malý/velký monočlánek baterieC/D battery

bear: Velká/Malá medvědiceastron. Great/Little Bear

bed: (velká) manželská postelking-size bed

big: velké zvíře, hlavounslang. a big shot

body blow: co by byla velká rána pro costh would be a body blow to sth

close: věnovat čemu velkou pozornostpay close attention to sth

cress: lichořeřišnice většíIndian cress

depression: velká hospodářská krizethe Great Depression

distance: z jisté vzdálenosti, z odstupu, zpovzdálí, z větší dálkyfrom a distance

dog: Velký pesastron. the Great Dog

economy: zvýhodněné/velké balení se slevou za větší množstvíeconomy pack

entertainment: k mému velkému pobavenímuch to my entertainment

entry: přilákat velké množství účastníkůattract a huge entry

failure: (velká) neúrodacrop failure

fanfare: s velkou slávouwith a fanfare

finale: velké finálethe grand finale

fortunate: mít (větší) štěstíbe (more) fortunate

Friday: Velký pátekcírk. Good Friday

goose: husa velkágreylag goose

grand: velká/hlavní cenaGrand Prize

great: Velká jezera na hranicích USA a KanadyGreat Lakes

greater: Velké Antilythe Greater Antilles

heat: největší parno, nejteplejší část dnethe heat of the day

heyday: v době svého největšího rozmachuin its/one's heyday

inquisitor: Velký inkvizitorhist. Grand Inquisitor

jack: vlajka Velké BritánieUnion Jack

juror: člen velké porotygrand juror

jury: velká porota 12-22 členůgrand jury

large: zákon velkých čísellaw of large numbers

latitude: poskytnout komu větší volnostallow sb greater latitude

lavish: velká chválalavish praise

letter: velké písmenocapital letter

likely: s největší pravděpodobnostímost likely

lip: malé/velké stydké pyskyanat. inner/outer lips

mass: (velká) většinathe great mass

measure: do značné míry, z velké části, převážněin large measure

mob: ve velkém počtu lidé - přijít ap.mob-handed

moderate: středně velkýmoderate-sized

octave: malá/velká oktávasmall/great octave

pot: přesadit do většího květináče copot on sth

profusion: ve velkém množství, hojněin profusion

quantity: ve velkém množství, v kvantech, masověin quantity

raven: krkavec velkýcommon raven

ruling: největší vášeň co nejvíce ovlivňuje chování jedinceruling passion

shamble: být jeden velký binecbe (in) a shambles

size: být velký jako co, mít rozměry čehobe the size of sth

sized: střední velikosti, středně velkýmedium-sized

speed: velkou rychlostíat high speed

spending: nezřízené/velké utráceníspending spree

stadium: velký tahák představení plnící stadionystadium-filler

stick: mít velkou moccarry a big stick

stiff: pořádný/velký frťanstiff drink

stride: dělat velké pokroky, rychle postupovatmake great strides

style: ve velkém styluin high style

swan: labuť velkámute swan

system: místní rozhlas, soustava k ozvučení velkých prostranstvípublic address system

takeover: převzetí větší společnosti menšíekon. reverse takeover

talk: chvástat se, vychloubat se, mít velké řečitalk big

tempted: mít velkou chuť, být v pokušení udělat cobe tempted to do sth

ton: velká tunatech. long ton

value: přikládat čemu velký významattach great value to sth

vast: velká většinavast majority

walk-in: velký šatník, šatna i skříňová v bytěwalk-in closet

wall: Velká čínská zeďthe Great Wall of China

warbler: budníček většíwillow warbler

wholesale: ve velkém prodávat ap., za velkoobchodní cenyat wholesale

all: všechny velké národyall great nations

by: Je o hlavu větší.He is a head taller.

catering: Zajišťujeme stravování pro velké firmy.We do catering for large companies.

double: dvakrát větší než codouble the size of sth

emphasis: klást velký důraz na coplace/put/lay great emphasis on sth

hers: její velký přítela great friend of hers

however: ať je sebevětšíhowever big he is

impact: Na Zemi dopadl velký objekt.A large object impacted the Earth.

lucky: Měl větší štěstí než ostatní.He was luckier than the rest.

much: bez většího úsilíwithout much effort

rocket science: Není to žádná velká věda.It is not rocket science.

scale: ve velkémon a large scale

surprise: K mému velkému úžasu ...To my great surprise ...

this: Rána byla asi takhle velká.The wound was about this big.

way: Naskytla se mi velká příležitost.A great opportunity came my way.

worry: Největší starost mi dělá ...My main worry is ...

část: z velké částiin large part, for the most part, largely