Hlavní obsah

great [greɪt]

Přídavné jméno

  1. ohromný, velký, veliký prostorově, fyzickyGreat LakesVelká jezera na hranicích USA a Kanadygreat hallvelký sál, hlavní sál/aulagreat dealspousty, (velmi) hodně čeho
  2. význačný, známý, významný člověk
  3. hovor.parádní, bezvadný, úžasný s obdivemhave a great timemít se báječně, skvěle se bavitHe is great at tennis.Je hodně dobrý v tenise.
  4. pra- o příbuzenstvígreat grandfather/grandmotherpradědeček/prababičkagreat grandparentspraprarodiče

Vyskytuje se v

demand: být (velmi) žádaný umělec ap., jít (dobře) na odbyt zboží ap.be in (great) demand

great: celebrity, významné osoby, veličinythe greats

shake: žádný zázrak, nic slavného ve svém oboru ap.no great shakes

adjutant: marabu indickýgreater adjutant

admiration: velmi koho obdivovathave great admiration for sb

barrier: Velký bariérový útesGreat Barrier Reef

bear: Velká/Malá medvědiceastron. Great/Little Bear

charter: Magna Chartahist. the Great Charter

depression: velká hospodářská krizethe Great Depression

dog: Velký pesastron. the Great Dog

greater: Velké Antilythe Greater Antilles

grebe: potápka roháčgreat crested grebe

haste: velmi spěchat, mít velmi naspěchbe in great haste

keeper: Lord kancléřKeeper of the Great Seal

latitude: poskytnout komu větší volnostallow sb greater latitude

length: rozvláčně popisovat ap.at great length

liking: velice si oblíbit, zamilovat si kohotake a (great) liking to sb

mass: (velká) většinathe great mass

octave: malá/velká oktávasmall/great octave

respectability: velmi vážený státníkstatesman of great respectability

sallow: vrba jívagreat sallow

stride: dělat velké pokroky, rychle postupovatmake great strides

tit: sýkora koňadragreat tit

toe: palec nohybig/great toe

utility: velmi užitečnýof great utility

value: přikládat čemu velký významattach great value to sth

wall: Velká čínská zeďthe Great Wall of China

all: všechny velké národyall great nations

emphasis: klást velký důraz na coplace/put/lay great emphasis on sth

give: Široce zívnul.He gave a great yawn.

hers: její velký přítela great friend of hers

importance: být velmi důležitý pro koho/cobe of great importance to sb/sth

of: velmi důležitýof great importance

sound: Zní to jako skvěly nápad.It sounds like a great idea.

surprise: K mému velkému úžasu ...To my great surprise ...

time: Báječně jsme si to užili.We had a great time.

way: Naskytla se mi velká příležitost.A great opportunity came my way.

healer: Čas všechno zahojí.Time is a great healer.

čínský: Velká čínská zeďthe Great Wall of China, přen. Chinese wall

koňadra: sýkora koňadragreat tit

Londýn: Velký Londýn územněsprávní jednotkaGreater London

mistr: mistr světaWorld champion, přen. suverén ap. cock of the walk, the big man in the town, the greatest, slang. iron. hot shit

národ: stěhování národů(great) migration of peoples, historické období The Migration Period

nic: nic mocnothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocre

Petr: Petr VelikýPeter the Great

pokrok: dělat (velké) pokroky v čemmake (great) progress/headway in sth

poptávka: po čem je velká poptávkasth is in high/great demand, there is a high/brisk demand for sth

rozvláčně: rozvláčně popisovat codescribe at great length sth

světoborný: nic světobornéhohovor. no great shakes, nothing to write home about

věčnost: odejít na věčnostpass away, meet one's Maker, cross the Great Divide, depart to God

veličina: veličinyvelikáni the greats, vlivné osobnosti notables

zeď: Velká čínská zeďthe Great Wall of China

život: velké ztráty na životechheavy casualties, great loss of life

žralok: žralok bílý/lidožravý(great) white shark, man-eater, man-eating shark

báječně: Báječně jsme se bavili.We had a great time.

bezva: Je to bezva holka.She's a great girl.

bezvadně: Měli jsme se bezvadně.We had a great time.

dosavadní: Jeho dosavadní největší úspěch.His greatest success so far.

iniciativní: Je to velmi iniciativní člověk.He has a spirit of initiative., He's a man of great initiative.

mít se: Měli jsme se báječně.We had a great time.

napáchat: napáchat velké škodycause great damage, publ., kniž. wreak havoc

paráda: To je paráda! superThat's great/slang. awesome/hovor. cool!, It's a dream!

počet: v ohromném počtuin great numbers

senzační: senzační nápadgreat idea

skvěle: Skvěle!Great!, Splendid!

slušet: Moc ti to sluší.You look great., ty šaty ap. It looks great on you.

tedy: To je tedy výborné.That's really great.

valný: valná většinagreat/overwhelming/large majority

vařit: Ona výborně vaří.She is a great cook.

věk: vysoký/pokročilý věkgreat/advanced age

velikán: velikáni naší dobythe greats/giants of our time

velký: velký ohlas/zájem/vztekgreat acclaim/interest/anger

velmi: velmi mnohoa great many

výborně: Výborně!Great!, Excellent!, pochvala též Well done!

výborný: iron. Tak to je výborný!Well, that's great!, That's just perfect!

význam: mít velký význam pro cobe of great importance to/for sth

významný: málo/velmi významnýof little/great import(ance)

sláva: hovor. nebýt žádná slávabe no great shakes, be not much cop, be nothing to write home about, horší než obvykle be off-colour

želízko: želízko v ohnido koho se vkládají naděje hovor. a (great) white hope

deal: spousta, hromada, kopa čehoa great/good deal of sth