Hlavní obsah

big [bɪg]

Vyskytuje se v

big dipper: Big DipperVelký vůz

bighead: big-headnadutec, namyšlenec, náfuka

big screen: the big screenplátna kin, stříbrné/filmové plátno, filmy v kinech

big time: big-timevelkého formátu, špičkový, prvotřídní v oboru

cheese: big cheesevelký zvíře, boss

hitter: heavy/big hittervelké zvíře politik ap.

thing: make a (big) thing (out) of/about sthpřehánět, zveličovat co

way: in a big wayvýrazně, ohromně, (po)řádně

bang: big bangvelký třesk

deal: make a big deal (out) of sth(zbytečně) zveličovat co

-footed: big-footedvelkonohý

-mouthed: big-mouthedvelkohubý

spender: big spenderrozhazovač, rozhazovačný člověk

stick: carry a big stickmít velkou moc

talk: talk bigchvástat se, vychloubat se, mít velké řeči

toe: big/great toepalec nohy

fight: They had a big fight.Hrozně se pohádali.

however: however big he isať je sebevětší

this: The wound was about this big.Rána byla asi takhle velká.

big deal: hovor. no big dealnic extra, žádná sláva, žádný zázrak

blouse: BrE hovor. big girl's blouseslečinka, slaboch, citlivka o muži

dráha: roller-coaster, BrE big dipper, switchbackhorská dráha

dvakrát: twice as big as sb/sthdvakrát větší než

kolo: BrE big wheel, AmE Ferris wheel, obří též giant wheelruské kolo atrakce

minutový: minute hand, big handminutová ručička

mistr: World champion, přen. suverén ap. cock of the walk, the big man in the town, the greatest, slang. iron. hot shitmistr světa

ručička: minute/big handminutová/velká ručička

třesk: big bangastron. velký třesk

velký: big bangastron. velký třesk

větší: even biggerještě větší

zázrak: nothing special, hovor. no big dealžádný zázrak

zvíře: big shot/cheese/wheel/noise/pot, hanl. bigwigpřen. velké zvíře osoba

zvučný: big/(highly-)renowned nameszvučná jména

připisovat: He attached big importance to it.Připisoval tomu velkou důležitost.

silácký: talk bigmít silácké řečičky

starší: my older/elder/big brothermůj starší bratr

vadit: His biggest complaint is that ...Nejvíc mu vadí, že ...

věž: big/monstrous lie, hovor. whopperlež jako věž

big: make it biguspět, dotáhnout to daleko, prorazit

beat: big beatrock (music)