Hlavní obsah

minute [ˈmɪnɪt]

Vyskytuje se v

just: minutku (počkejte)just a minute

silence: minuta tichaminute's silence

assess: Byl vyloučen na dvě minuty.He was assessed a two-minute penalty.

clock: Hodiny jdou o 10 minut pozadu.The clock is 10 minutes slow.

hour: Je pět minut po celé.It is five minutes past the hour.

in: Budu tam za minutku.I'll be there in a minute.

most: Máš maximálně 15 minut.You have 15 minutes at the most.

slow: Hodinky mi jdou o dvě minuty pozadu.My watch is two minutes slow.

wait: Počkej (chvíli)/moment.Wait a minute/second.

brzy: již brzy už užany minute now

minutový: minutová ručičkaminute hand, big hand

ručička: minutová/velká ručičkaminute/big hand

ticho: minuta tichaminute of silence, one minute's silence

úhoz: počet úhozů za minutu ap.keystroke rate, number of characters (per minute)

chůze: Je to odsud pět minut chůze.It is five minutes' walk from here.

chvíle: Měla by se každou chvíli vrátit.She should be back any minute (now).

ihned: Přijdu ihned.I'll be back in a minute.

jít: Hodinky mi jdou o pět minut napřed/pozadu.My watch is five minutes fast/slow.

minutka: Minutku (počkejte)!Just a minute!

napřed: Hodiny jdou o pět minut napřed.The clock is five minutes fast.

necelý: za necelých 10 minutin just under ten minutes

okamžik: Okamžik, prosím.Just a minute/moment/second please.

počkat: Počkejte chvilku!Wait a minute!, Hold on!

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.The clock is five minutes slow.

vykrvácet: Oběť vykrvácela za deset minut.The victim bled to death in ten minutes.

za: Bude tu za chvíli.He'll be here in a minute.

zápis: dělat zápis ze schůze ap.take the minutes

minute: zápis, záznam, protokol z jednání ap.the minutes