Hlavní obsah

pozadu

Příslovce

  1. (opožděně) s čím behind(hand) with sth(s placením, v soutěži) in arrears, za kým(v soutěži) adrift of sbHodiny jdou o pět minut pozadu.The clock is five minutes slow.být pozadube (falling) behind, (proces ap.) be running late
  2. (zpětně) in arrears
  3. (pozpátku) backwards(zadem napřed) rear first

Vyskytuje se v

jít: Hodinky mi jdou o pět minut napřed/pozadu.My watch is five minutes fast/slow.

pace: be off the pacezaostávat, ztrácet, být pozadu v závodě ap.

behind: We are 2 months behind schedule.Jsme 2 měsíce pozadu za plánem.

clock: The clock is 10 minutes slow.Hodiny jdou o 10 minut pozadu.

slow: My watch is two minutes slow.Hodinky mi jdou o dvě minuty pozadu.

run: be running latemít zpoždění, být pozadu proces ap., trvat déle než bylo plánováno