Hlavní obsah

run [rʌn]

Slovesopt ran, pp run

 1. běžet, utíkat ve spěchu, jako trénink ap.
 2. doběhnout na určité pozici
 3. from sth utíkat, utéct před čím nebezpečím ap.
 4. hnát dobytek ap.
 5. řítit se, hnát se, pádit velmi rychle
 6. jezdit na kolech ap.
 7. tát o sněhu ap.run togetherstéci se, slít se, splynout
 8. táhnout ryby v řece
 9. vést, procházet kam/kudy cesta ap.
 10. natáhnout, zavést, (na)instalovat co kam šňůru, potrubí ap.
 11. run sth over sth přejet (si) čím po čem dlaní po stole ap.run sth through sthprohrábnout si, projet co čím vlasy ap.
 12. for sth AmE kandidovat na co funkci ap.
 13. řídit, vést podnik ap., spravovat organizaci ap.
 14. fungovat, běžet stroj, systém, organizace ap.
 15. spustit, rozběhnout program ap.výp. run timečas běhu, doba výpočtu po niž probíhá v počítači zpracování
 16. přehrát (se) o kazetě ap.
 17. on/off sth fungovat na co na baterie ap., být napájen čím, jezdit na benzín ap.
 18. (pravidelně) jezdit autobus na lince ap.
 19. sb swh hovor. hodit, zavézt koho kam
 20. run over/down to sth hovor.zajet, sjet kam autem někam poblíž ap.
 21. téci kam
 22. (na)pustit vodu ap., napouštět vanu ap.
 23. be running téct, být puštěný vodovodní kohoutek ap.
 24. sb's nose is running kdo rýmu, teče mu z nosu komuMy nose is running.Teče mi z nosu.
 25. be running with sth být celý mokrý/vlhký/zlitý čím potem ap.
 26. pouštět, rozpíjet se barva, inkoust ap.
 27. through sb/sth proběhnout, projet kým/čím pocit, myšlenka ap.A shiver ran down my spine.Mráz mi přejel po zádech.
 28. otisknout, vydat článek ap.
 29. znít, říkat titulek, text ap.
 30. be running at sth dosahovat čeho hodnota ap.

Podstatné jméno

 1. sport.běhlong-distance runběh na dlouhou traťcross-country runpřespolní běhbreak into a runrozběhnout se, dát se do běhu, začít utíkattake a run at sbrozběhnout se proti komu
 2. for sth AmE kandidatura, kandidování, ucházení se na co veřejnou funkci
 3. chod stroje
 4. cesta, jízda do školy ap.
 5. (doba) vysílání v televizi ap.
 6. řada, série vítězství ap.
 7. výrobní várka, velikost série jednorázově vyrobené množství, náklad knihy ap.print runnáklad počet současně vytištěných knih
 8. (prů)běh událostí ap.
 9. AmEpotok, potůček
 10. druh, třída, typ výrobku ap.
 11. zool.stádo zvěře, hejno ryb, roj hmyzu společně narozené nebo společně migrující
 12. zool.(pravidelný) tah ptactva, ryb nebo zvěře
 13. výběh pro drůbež ap.
 14. akce, převoz pašeráků ap.
 15. (ujeté) oko na punčoše, natržení (látky) odkud se začíná párat
 16. give sb the run of sth dát k dispozici komu cohave the run of sthmít (zcela) k dispozici co, moci se neomezeně pohybovat kde
 17. the common/general/usual run přen.standard, normál co je obvykléthe average runpřen. průměr co je průměrné
 18. run on sth (velká) poptávka, sháňka po čem
 19. run (on the bank) ekon.run (na banku)
 20. svah lyžařský, dráha bobová
 21. the runs hovor.běhavka, průjem

Fráze

 1. against the run of play navzdory (dosavadnímu) vývoji hryagainst the run of eventsnavzdory vývoji událostí zcela nečekaně ap.against the run of the (election) pollsnavzdory (předvolebním) průzkumům
 2. run dry vyschnout, vysychat řeka
 3. run in sb's family být dědičný v čí rodině
 4. (make a) run for it zdrhnout
 5. be running high (vy)stupňovat se napětí ap.
 6. give sb a run for sb's money (vy)rovnat se komu, nezadat si s kým, (pěkně) zatopit komu soupeři ap.
 7. be on the run být na útěku z vězení, před policií ap.

Vyskytuje se v

amok: vyvádět, šílet, řádit, vyšilovat člověk, zvířerun amok

earth: vypátrat, vystopovat, najít koho po dlouhém pátránírun sb/sth to earth

errand: for sb skočit něco zařídit komurun an errand

ground: nalézt, dopadnout, najít po dlouhém pátránírun sb to ground

riot: vyvádět, dělat výtržnostirun riot

risk: podstoupit riziko čehorun the risk of sth

run: přejet (si) čím po čem dlaní po stole ap.run sth over sth

run by: sb AmE, publ. zkonzultovat, probrat co s kým, přednést komu corun sth by

run down: srážet, shazovat kohorun sb down

run past: sb zkonzultovat, prohovořit co s kým, přednést komu corun sth past

seed: mít semena, vysemenit se rostlina ap.go/run to seed

backward: zpětný chod např. loditech. backward running

breath: zadých(áv)at se, přen. ztrácet dechrun/get out of breath

business: podnikat, vést podnikrun a business

come: přiběhnoutcome running

cover: utíkat se skrýtrun for cover

daytime: světla pro denní svícení autdaytime running lights

debt: zadlužit se, dostat se do dluhůgo/get/run into debt

dry: vyschnout hl. o řecerun dry

fat: nabírat tuk, tloustnoutbe running to fat

feature: otisknout (zvláštní) článek o čem novinyrun a feature on sth

heavy: narazit na obtíže, dostat se do nesnázírun into heavy weather

hit-and-run: ujetí od nehody nehoda, kdy viník ujede z místa činuhit-and-run accident

low: docházet, tenčit se zásoba ap.be running low

mind: honit se hlavou komu myšlenkygo/run through sb's mind

nose: rýma, tečení z nosurunning nose

patience: Dochází mi trpělivost.I am running out of patience., My patience is wearing thin.

press: náklad tiskový, počet výtiskůpress run

program: spustit programrun a program

run around: popojíždědlo, vozítko (na běžné pojíždění)run around car

run away with: nechat se unést/zmítat/ovládat emocemilet/allow one's emotions run away with one

run-in: pohádat se, vjet si do vlasů s kýmhave a run-in with sb

running: přespolní běhsport. cross-country running

run out: docházet zásoby ap.be running out

run-up: předvolební období, období těsně před volbamirun-up to the election

salmon: tah lososůsalmon run

scare: zděšeně utíkat, přen. (z)panikařitrun scared

score: i přen. nahnat si body/skóre, vylepšit si skórerun up the score

short: vyčerpat, dojít co zásoby ap.run short of sth

ski: lyžařský svah, lyžařská stopaski run

smooth: hladký/klidný chodsmooth running

spellcheck: spustit kontrolu pravopisu na počítačirun a spellcheck

story: přinést reportážrun a story

term: souběžně vykonávané tresty alespoň dvapráv. terms run(ning) concurrently

unbeaten: série zápasů bez porážkyunbeaten run

fuel: Došlo nám palivo.We ran out of fuel.

out of: Došel nám benzín.We are/have run out of petrol.

past: Proběhl kolem mě.He ran past me.

through: Ta melodie se mu honila hlavou.The melody ran through his brain.

běh: přespolní běhcross-country run(ning)

běžecký: běžecké botyrunning shoes, trainers

bota: běžecké botyrunning shoes

červená: (pro)jet/nezastavit na červenourun/go through/jump a red light

afoul: zaplést se, dostat se do konfliktu s kým/čímrun afoul of sb/sth

dech: ztrácet dech i přen.run out of breath

dezolátní: v dezolátním stavuin dilapidated condition(s), ramshackle, run-down

dluh: nadělat dluhyrun up debts

domov: utéct z domovarun away from home

dům: utéct z domurun away from home

lyžařský: lyžařská dráhaski run, piste

nanečisto: zkouška nanečistopřed konáním dry run, školní přípravná též mock exam(ination)

naprázdno: běžet naprázdno motor(run) idle, BrE tick over

oko: puštěné/ujeté oko na punčošeBrE ladder, AmE run

pozadu: být pozadube (falling) behind, proces ap. be running late

prázdno: běžet na prázdno motor ap.run idle, BrE be ticking over

projet: projet na červenourun/jump the red light, go/drive through red lights, jump the lights

provozní: ekon. provozní nákladyoperating/running costs

rodina: být v rodině dědit se - rys ap.run in the family

sáňkařský: sáňkařská dráhatoboggan run

skluz: být ve skluzube behind schedule, proces ap. též be running late

trať: závod/běh/běžec na dlouhé tratělong-distance race/run/runner

ucházet se: ucházet se o úřad prezidentarun for president

unést: nechat se unést emocemiget carried away, let one's emotions run away with one

útěk: útěk z domovarunning away from home

vběhnout: vběhnout dovnitřrun in(side)

voda: užitková/tekoucí vodanon-potable/running water

zaběhat si: jít si zaběhat(go for a) jog, go jogging, go for a run

zadřít si: zadřít si třísku do rukyrun/get a splinter in one's hand

zpoždění: mít zpožděníbe late, vlak ap. též be delayed, proces ap. be running late

benzin: Došel nám benzín.We have run out of fuel.

běžet: Běželi se schovat.They ran to cover.

co: Utíkal, co mohl.He ran as fast as he could.

docházet: Dochází nám cukr.We are running out of sugar.

dojít: Došel nám benzín.We've run out of petrol.

fungovat: Funguje to na baterie.It runs on batteries.

kvapit: Čas kvapí! není moc časuTime is running out/ticking away.

letět: přen. Musím letět.I must fly/run.

mráz: Mráz mi přejel po zádech.A shiver ran down my spine.

nachýlit se: Čas se nachýlil.It's getting late., již není moc času Time is running out.

najet: najet na mělčinurun ashore

napustit: napustit vodu do čehorun water into sth, fill sth with water

narazit: narazit na problémyrun into problems

nos: Teče mi z nosu.My nose is running.

potkat (se): náhodou potkat kohomeet sb by chance, run into sb, come across sb

proběhnout: Mojí kanceláří jenom proběhl.He just ran through my office.

provozovat: Provozuje kemp.She runs a campsite.

rozběh: skákat s rozběhem/bez rozběhudo/take a running/standing jump

spustit: Můžeš ten program spustit?Can you run this program?

spustit se: Spustila se mi rýma.My nose started to run., I developed a runny nose.

téct: Po tvářích mu tekly slzy.Tears were running down his cheeks.

utéct: Uteč!Run!

utíkat: Utíkej!Run!

vyběhnout: Vyběhl z místnosti.He ran out of the room.

vyřizování: Mám (ještě) nějaké vyřizování.I have some errands to run.

vytlačit: Řidič mě skoro vytlačil ze silnice.The driver almost ran/forced me off the road!

záběh: Vůz je ještě v záběhu.The car is still being run in.

zaběhnout: Zaběhni pro něj.Go/Run and fetch/get him.

zachránit se: Zachraň se, kdo můžeš!Run for your lives!, Save your souls!