Hlavní obsah

run [rʌn]

Slovesopt ran, pp run

 1. běžet, utíkat ve spěchu, jako trénink ap.
 2. doběhnout na určité pozici
 3. from sth utíkat, utéct před čím nebezpečím ap.
 4. hnát dobytek ap.
 5. řítit se, hnát se, pádit velmi rychle
 6. jezdit na kolech ap.
 7. tát o sněhu ap.run togetherstéci se, slít se, splynout
 8. táhnout ryby v řece
 9. vést, procházet kam/kudy cesta ap.
 10. natáhnout, zavést, (na)instalovat co kam šňůru, potrubí ap.
 11. run sth over sth přejet (si) čím po čem dlaní po stole ap.run sth through sthprohrábnout si, projet co čím vlasy ap.
 12. for sth AmE kandidovat na co funkci ap.
 13. řídit, vést podnik ap., spravovat organizaci ap.
 14. fungovat, běžet stroj, systém, organizace ap.
 15. spustit, rozběhnout program ap.výp. run timečas běhu, doba výpočtu po niž probíhá v počítači zpracování
 16. přehrát (se) o kazetě ap.
 17. on/off sth fungovat na co na baterie ap., být napájen čím, jezdit na benzín ap.
 18. (pravidelně) jezdit autobus na lince ap.
 19. sb swh hovor. hodit, zavézt koho kam
 20. run over/down to sth hovor.zajet, sjet kam autem někam poblíž ap.
 21. téci kam
 22. (na)pustit vodu ap., napouštět vanu ap.
 23. be running téct, být puštěný vodovodní kohoutek ap.
 24. sb's nose is running kdo rýmu, teče mu z nosu komuMy nose is running.Teče mi z nosu.
 25. be running with sth být celý mokrý/vlhký/zlitý čím potem ap.
 26. pouštět, rozpíjet se barva, inkoust ap.
 27. through sb/sth proběhnout, projet kým/čím pocit, myšlenka ap.A shiver ran down my spine.Mráz mi přejel po zádech.
 28. otisknout, vydat článek ap.
 29. znít, říkat titulek, text ap.
 30. be running at sth dosahovat čeho hodnota ap.

Podstatné jméno

 1. sport.běhlong-distance runběh na dlouhou traťcross-country runpřespolní běhbreak into a runrozběhnout se, dát se do běhu, začít utíkattake a run at sbrozběhnout se proti komu
 2. for sth AmE kandidatura, kandidování, ucházení se na co veřejnou funkci
 3. chod stroje
 4. cesta, jízda do školy ap.
 5. (doba) vysílání v televizi ap.
 6. řada, série vítězství ap.
 7. výrobní várka, velikost série jednorázově vyrobené množství, náklad knihy ap.print runnáklad počet současně vytištěných knih
 8. (prů)běh událostí ap.
 9. AmEpotok, potůček
 10. druh, třída, typ výrobku ap.
 11. zool.stádo zvěře, hejno ryb, roj hmyzu společně narozené nebo společně migrující
 12. zool.(pravidelný) tah ptactva, ryb nebo zvěře
 13. výběh pro drůbež ap.
 14. akce, převoz pašeráků ap.
 15. (ujeté) oko na punčoše, natržení (látky) odkud se začíná párat
 16. give sb the run of sth dát k dispozici komu cohave the run of sthmít (zcela) k dispozici co, moci se neomezeně pohybovat kde
 17. the common/general/usual run přen.standard, normál co je obvykléthe average runpřen. průměr co je průměrné
 18. run on sth (velká) poptávka, sháňka po čem
 19. run (on the bank) ekon.run (na banku)
 20. svah lyžařský, dráha bobová
 21. the runs hovor.běhavka, průjem

Fráze

 1. against the run of play navzdory (dosavadnímu) vývoji hryagainst the run of eventsnavzdory vývoji událostí zcela nečekaně ap.against the run of the (election) pollsnavzdory (předvolebním) průzkumům
 2. run dry vyschnout, vysychat řeka
 3. run in sb's family být dědičný v čí rodině
 4. (make a) run for it zdrhnout
 5. be running high (vy)stupňovat se napětí ap.
 6. give sb a run for sb's money (vy)rovnat se komu, nezadat si s kým, (pěkně) zatopit komu soupeři ap.
 7. be on the run být na útěku z vězení, před policií ap.

Vyskytuje se v

afoul: run afoul of sb/sthzaplést se, dostat se do konfliktu s kým/čím

amok: run amokvyvádět, šílet, řádit, vyšilovat člověk, zvíře

earth: run sb/sth to earthvypátrat, vystopovat, najít koho po dlouhém pátrání

errand: run an errandfor sb skočit něco zařídit komu

ground: run sb to groundnalézt, dopadnout, najít po dlouhém pátrání

riot: run riotvyvádět, dělat výtržnosti

risk: run the risk of sthpodstoupit riziko čeho

run by: run sth bysb AmE, publ. zkonzultovat, probrat co s kým, přednést komu co

run down: run sb downsrážet, shazovat koho

run down: run sb downsrazit, porazit, zajet koho

run past: run sth pastsb zkonzultovat, prohovořit co s kým, přednést komu co

seed: go/run to seedmít semena, vysemenit se rostlina ap.

seed: go/run to seedsejít/scházet, (z)chátrat, uvadnout/uvadat člověk ap.

backward: tech. backward runningzpětný chod např. lodi

breath: run/get out of breathzadých(áv)at se, přen. ztrácet dech

business: run a businesspodnikat, vést podnik

come: come runningpřiběhnout

cover: run for coverutíkat se skrýt

daytime: daytime running lightssvětla pro denní svícení aut

debt: go/get/run into debtzadlužit se, dostat se do dluhů

debt: run up debtsnadělat dluhy

dry: run dryvyschnout hl. o řece

errand: run errands for sbvyřizovat (věci) pro koho, dělat poslíčka komu, dělat pochůzky

fat: be running to fatnabírat tuk, tloustnout

feature: run a feature on sthotisknout (zvláštní) článek o čem noviny

heavy: run into heavy weathernarazit na obtíže, dostat se do nesnází

hit-and-run: hit-and-run accidentujetí od nehody nehoda, kdy viník ujede z místa činu

hit-and-run: hit-and-run driverřidič, který ujel/ujede z místa nehody

low: be running lowdocházet, tenčit se zásoba ap.

mind: go/run through sb's mindhonit se hlavou komu myšlenky

nose: running noserýma, tečení z nosu

patience: I am running out of patience., My patience is wearing thin.Dochází mi trpělivost.

press: press runnáklad tiskový, počet výtisků

program: run a programspustit program

run around: run around carpopojíždědlo, vozítko (na běžné pojíždění)

run away with: let/allow one's emotions run away with onenechat se unést/zmítat/ovládat emocemi

run-in: have a run-in with sbpohádat se, vjet si do vlasů s kým

running: sport. cross-country runningpřespolní běh

running: sport. running trackběžecká dráha

running: sport. running shoesběžecké boty

running: running totalprůběžný součet

running: running noserýma, tečení z nosu

run out: be running outdocházet zásoby ap.

run-up: run-up to the electionpředvolební období, období těsně před volbami

salmon: salmon runtah lososů

scare: run scaredzděšeně utíkat, přen. (z)panikařit

score: run up the scorei přen. nahnat si body/skóre, vylepšit si skóre

short: run short of sthvyčerpat, dojít co zásoby ap.

short: be running short of sthdocházet co komu

ski: ski runlyžařský svah, lyžařská stopa

smooth: smooth runninghladký/klidný chod

spellcheck: run a spellcheckspustit kontrolu pravopisu na počítači

story: run a storypřinést reportáž

term: práv. terms run(ning) concurrentlysouběžně vykonávané tresty alespoň dva

unbeaten: unbeaten runsérie zápasů bez porážky

fuel: We ran out of fuel.Došlo nám palivo.

low: We are running low on fuel.Dochází nám palivo., Už máme málo paliva.

out of: We are/have run out of petrol.Došel nám benzín.

past: He ran past me.Proběhl kolem mě.

run out: We ran out of petrol.Došel nám benzín.

short: We are running short of sth.Už nám dochází co.

through: The melody ran through his brain.Ta melodie se mu honila hlavou.

běh: přespolní běhcross-country run(ning)

běžecký: běžecké botyrunning shoes, trainers

bota: běžecké botyrunning shoes

červená: (pro)jet/nezastavit na červenourun/go through/jump a red light

dech: ztrácet dech i přen.run out of breath

dezolátní: v dezolátním stavuin dilapidated condition(s), ramshackle, run-down

dluh: nadělat dluhyrun up debts

domov: utéct z domovarun away from home

dům: utéct z domurun away from home

lyžařský: lyžařská dráhaski run, piste

nanečisto: zkouška nanečistopřed konáním dry run, školní přípravná též mock exam(ination)

naprázdno: běžet naprázdno motor(run) idle, BrE tick over

oko: puštěné/ujeté oko na punčošeBrE ladder, AmE run

pozadu: být pozadube (falling) behind, proces ap. be running late

prázdno: běžet na prázdno motor ap.run idle, BrE be ticking over

program: spustit programrun a program

projet: projet na červenourun/jump the red light, go/drive through red lights, jump the lights

provozní: ekon. provozní nákladyoperating/running costs

rodina: být v rodině dědit se - rys ap.run in the family

sáňkařský: sáňkařská dráhatoboggan run

skluz: být ve skluzube behind schedule, proces ap. též be running late

trať: závod/běh/běžec na dlouhé tratělong-distance race/run/runner

ucházet se: ucházet se o úřad prezidentarun for president

unést: nechat se unést emocemiget carried away, let one's emotions run away with one

útěk: útěk z domovarunning away from home

útěk: být na útěku zločinecbe on the run, be at large

vběhnout: vběhnout dovnitřrun in(side)

voda: užitková/tekoucí vodanon-potable/running water