Hlavní obsah

dry run

Vyskytuje se v

nanečisto: před konáním dry run, školní přípravná též mock exam(ination)zkouška nanečisto