Hlavní obsah

program

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (plán) programme/AmE program(časový rozpis) schedule(jednání) agendatelevizní program seznam pořadůTV schedulebýt na programu (jednání)be on the agendazařadit co do programuput sth on the programme/(jednání ap.) agendastudijní programsyllabus, curriculum
  2. (kanál) channelNa kterém je to programu?What channel is it on?
  3. (tiskovina) programme/AmE program(plakát) (play)bill
  4. (stanovený cíl) programme(politická platforma) (political) platformvolební programelection program(me)
  5. (počítačový) program(me)(aplikace) applicationspustit programrun a program

Vyskytuje se v

boot: zaváděcí programvýp. boot program

detection: antivirový programvýp. virus-detection program

language: programovací jazykvýp. programming language

obsolescence: záměrné/plánované zastarávání pro podporu prodeje nových výrobků, (po)užívání kazítek/kurvítek v elektronice ap.planned/built-in/programmed obsolescence

omnibus: BrE omnibus editionsouhrnný program složený z více pořadů podobného typu

outreach: program aktivní pomoci vyhledávání těch, kteří ji potřebujíoutreach programme

program: spustit programrun a program

programming: programovací jazykprogramming language

resettlement: přesídlovací programresettlement programme

retraining: rekvalifikační programretraining programme

scheme: pension schemepenzijní systém, penzijní program

search: výp. search enginevyhledávač, vyhledávací program

sort: třídicí programvýp. sort program

tonight: dnešní večerní programtonight's programme

channel: Switch to another channel.Přepni to na jiný program.

learner: program pro ty, kdo se učí anglickyprogramme for learners of English

doprovodný: side eventsdoprovodný program k akci

nabitý: tight/busy schedulenabitý program

pořad: pořad v přímém přenosulive programme

přehled: TV guidepřehled televizních programů

spustit: Can you run this program?Můžeš ten program spustit?

stáhnout: take sth off the programmestáhnout co z programu

zařadit: put sth on the agendazařadit co do programu jednání

zpravodajství: televizní zpravodajstvípodávání zpráv TV reporting, pořad TV news programme

magazine: magazín televizní, rozhlasovýmagazine (programme)