Hlavní obsah

zařadit

Dokonavé sloveso

  1. (dát do řady) co kam put sth swh(spis ap.) file sth(na své místo) put sth into its place
  2. (do systému ap.) koho/co class(ify)(v žebříčku) rank, categorize sb/sthKam byste zařadil tuto rostlinu?How would you classify this plant?
  3. (začlenit) co do čeho put, incorporate, integrate sth into sthzařadit co do programu jednáníput sth on the agendaNevěděl jsem, kam ho zařadit.I didn't know where to put him.
  4. (rychlost v autě) put the car in gear, co engage sth, shift into sthzařadit vyšší rychlostshift/gear up, upshiftzařadit jedničku/dvojkuengage first/second gear, shift into first/second gear

Vyskytuje se v

archiv: archive sth, file sth into an archivezařadit co do archivu

neutrál: shift/change into neutral, put the car in(to) neutralzařadit neutrál

program: put sth on the programme/jednání ap. agendazařadit co do programu

rychlost: put the car in gear, jedničku engage first gearzařadit rychlost

nějaký: They will hardly fit in any group.Sotva se zařadí do nějaké skupiny.

zařadit se: join the linezařadit se do fronty

zpátečka: put the car in reversezařadit zpátečku

zařadit: shift/gear up, upshiftzařadit vyšší rychlost