Hlavní obsah

rychlost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (míra pohybu) speed, swiftness, quickness, rapidity(tempo, míra změny) ratedopr. omezená rychlost na silnicispeed limitvelkou/plnou rychlostíat high/full speed
  2. (veličina) velocity, speedrychlost světla/zvukuspeed/velocity of light/sound
  3. (rychlostní stupeň) gearzařadit rychlostput the car in gear, (jedničku) engage first gearpřeřadit rychlostchange/AmE shift gears

Vyskytuje se v

dodržovat: observe the speed limitdodržovat rychlost

nejvyšší: speed limitnejvyšší povolená rychlost

omezení: speed limitomezení rychlosti

povolený: speed limitmaximální povolená rychlost

překonat: break the sound barrierpřekonat rychlost zvuku

překročení: speedingpřekročení (povolené) rychlosti

překročit: be speeding, speedpřekročit povolenou rychlost

světlo: speed of light, light speedfyz. rychlost světla

šíření: speed of light propagationfyz. rychlost šíření světla

zařadit: shift/gear up, upshiftzařadit vyšší rychlost

zvuk: speed of sound, sound speedfyz. rychlost zvuku

maximální: speed limitmaximální povolená rychlost

nabrat: gain/pick up/gather speednabrat rychlost

přeřadit: BrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/downpřeřadit na vyšší/nižší rychlost

šířit se: Sound travels at about 330 meters per second.Zvuk se šíří rychlostí okolo 330 m/s.

vyřadit: put the car in/shift into neutral, take the car out of gearvyřadit (rychlost) v autě

alarming: at an alarming ratealarmující rychlostí, znepokojivě rychle růst ap.

built-up: speed limit in built-up areasmaximální (povolená) rychlost v obci

career: in full careerv plné rychlosti, v plném proudu

computing: computing speedvýpočetní rychlost počítače

cruising: cruising speed(optimální) cestovní rychlost

light: speed of lightrychlost světla

limit: speed limitnejvyšší povolená rychlost

peripheral: peripheral speedobvodová rychlost

reduction: speed reductionsnížená rychlost na silnici

restricted: Restricted areaZákaz vstupu (nepovolaným), Vstup jen s povolením do vojenské oblasti ap., BrE úsek s omezenou rychlostí

shutter: shutter speedrychlost/čas závěrky, expoziční čas/doba fotoaparátu

sinking: sinking speedrychlost klesání kluzáku ap.

sonic: sonic speedrychlost zvuku

sound: the speed of soundrychlost zvuku

sound barrier: break the sound barrierpřekonat rychlost zvuku

speed: at high speedvelkou rychlostí

speeding: speeding ticket(bloková) pokuta za rychlost

speed limit: do the speed limitdodržovat rychlost řidič ap.

steady: at a steady paceplynule, stálou rychlostí, vyrovnaně

tape: tape speedrychlost posuvu pásku

travel: rate of travelrychlost posuvu

variable: tech. variable speedproměnná/měnitelná rychlost

velocity: fyz. velocity of lightrychlost světla

exceed: exceed the speed limitpřekročit (maximální) povolenou rychlost

quick: I just took a quick shower.Jen jsem se v rychlosti osprchoval.

rychlost: speed limitdopr. omezená rychlost na silnici