Hlavní obsah

rychlost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (míra pohybu) speed, swiftness, quickness, rapidity(tempo, míra změny) ratedopr. omezená rychlost na silnicispeed limitvelkou/plnou rychlostíat high/full speed
  2. (veličina) velocity, speedrychlost světla/zvukuspeed/velocity of light/sound
  3. (rychlostní stupeň) gearzařadit rychlostput the car in gear, (jedničku) engage first gearpřeřadit rychlostchange/AmE shift gears

Vyskytuje se v

dodržovat: dodržovat rychlostobserve the speed limit

nejvyšší: nejvyšší povolená rychlostspeed limit

omezení: omezení rychlostispeed limit

povolený: maximální povolená rychlostspeed limit

překonat: překonat rychlost zvukubreak the sound barrier

překročení: překročení (povolené) rychlostispeeding

překročit: překročit povolenou rychlostbe speeding

světlo: fyz. rychlost světlaspeed of light, light speed

šíření: fyz. rychlost šíření světlaspeed of light propagation

zařadit: zařadit vyšší rychlostshift/gear up, upshift

zvuk: fyz. rychlost zvukuspeed of sound

maximální: maximální povolená rychlostspeed limit

nabrat: nabrat rychlostgain/pick up/gather speed

přeřadit: přeřadit na vyšší/nižší rychlostBrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/down

šířit se: Zvuk se šíří rychlostí okolo 330 m/s.Sound travels at about 330 meters per second.

vyřadit: vyřadit (rychlost) v autěput the car in/shift into neutral, take the car out of gear

alarming: at an alarming ratealarmující rychlostí růst ap.

built-up: speed limit in built-up areasmaximální (povolená) rychlost v obci

career: in full careerv plné rychlosti, v plném proudu

computing: computing speedvýpočetní rychlost počítače

cruising: cruising speed(optimální) cestovní rychlost

gear: take the car out of gearvyřadit (rychlost) zařadit neutrál

gear: be out of gearmít vyřazenou rychlost vozidlo ap., přen. být rozhašený systém fungování ap.

light: speed of lightrychlost světla

limit: speed limitnejvyšší povolená rychlost

peripheral: peripheral speedobvodová rychlost

reduction: speed reductionsnížená rychlost na silnici

restricted: Restricted areaZákaz vstupu (nepovolaným), Vstup jen s povolením do vojenské oblasti ap., BrE úsek s omezenou rychlostí

shutter: shutter speedrychlost/čas závěrky, expoziční čas/doba fotoaparátu

sinking: sinking speedrychlost klesání kluzáku ap.

sonic: sonic speedrychlost zvuku

sound: the speed of soundrychlost zvuku

sound barrier: break the sound barrierpřekonat rychlost zvuku

speed: at high speedvelkou rychlostí

speed: at breakneck speedzávratnou rychlostí

speed: pick up speedzrychlit, zrychlovat, nabrat rychlost

speed: speed of soundrychlost zvuku

speeding: speeding ticket(bloková) pokuta za rychlost

speed limit: do the speed limitdodržovat rychlost řidič ap.

steady: at a steady paceplynule, stálou rychlostí

tape: tape speedrychlost posuvu pásku

travel: rate of travelrychlost posuvu

variable: tech. variable speedproměnná/měnitelná rychlost

velocity: fyz. velocity of lightrychlost světla

velocity: orbital velocityoběžná rychlost

velocity: peripheral velocityobvodová rychlost

velocity: wave velocitypostupivost, rychlost vlny

velocity: muzzle velocityúsťová rychlost střely

exceed: exceed the speed limitpřekročit (maximální) povolenou rychlost

quick: I just took a quick shower.Jen jsem se v rychlosti osprchoval.

ticket: He got a speeding ticket.Dostal (blokovou) pokutu za překročení rychlosti.