Hlavní obsah

překonat

Dokonavé sloveso

  1. (přemoci) koho/co overcome, surmount(zažehnat) fight off(dostat se přes) get over(urazit vzdálenost) cover sthMusíš překonat strach z létání.You must overcome your fear of flying.překonat nemocfight off an illnesspřekonat velkou vzdálenostcover a large distancepřekonat rychlost zvukubreak the sound barrier
  2. (potlačit - pocity ap.) co fight down, hold back, swallow sthpřekonat vztekfight down the anger
  3. (předčit) koho/co surpass, exceed, outdo, outmatch, outstrip sb/sthpřekonat očekávánísurpass expectationspřekonat rekordbreak a record

Vyskytuje se v

krize: překonat kriziovercome a crisis

překážka: překon(áv)at překážkyovercome obstacles

rekord: zlomit/překonat rekordbreak the record

strach: překonat strach z létáníovercome one's fear of flying

úskalí: překonat úskalíovercome the difficulties/obstacles

všichni, všechny, všechna: překonat všechna očekáváníexceed all expectations

deadlock: break the deadlockdostat se z patové situace, překonat mrtvý bod při jednáních

exceed: exceed all expectationspřekonat všechna očekávání

excel: excel osfpřekonat/překonávat se

sound barrier: break the sound barrierpřekonat rychlost zvuku

surpass: surpass osfpřekonat se, překonávat se mimořádným výkonem

will: will osf to do sthpřemoci se, přimět se k čemu, překonat se a udělat co silou vůle

record: break the recordpřekonat rekord