Hlavní obsah

dostat se

Dokonavé sloveso

  1. (pohybem dospět) kam get to sth, reach sth(přijet) arrive to sthJak se dostanu na nádraží?How do I get to the station?
  2. (získat pozici ap.) kam get to sth(dosáhnout úrovně) reach sthNedostal se mezi nejlepších deset.He didn't make it to the top ten.dostat se k mocicome to power
  3. (do situace ap.) do čeho get into sth(skončit kde) land in sth
  4. (z nepříjemné situace) odkud get out of sth(uniknout ap.) escape from sth
  5. (s úsilím proniknout) kam get into sth(proniknout zábranou) penetrate sth
  6. (k něj. činnosti) k čemu get (down) to do sth, come to sth(udělat si čas) get (a)round to sthK tomu se dostaneme později.We will come to that later.
  7. (získat) k čemu come by sth

Vyskytuje se v

konflikt: dostat se do konfliktu s kým/čímcome into conflict with sb/sth

ovace: Dostalo se mu mohutných ovací.He was given a standing ovation.

potíž: dostat se do potížíget into trouble

pozice: sport. dostat se na vedoucí pozicitake the lead

okap: (dostat se) z deště pod okap(jump) out of the frying pan into the fire

popředí: dostat se do popředí vyniknout ap.come to the fore

argument: dostat se do sporu s kýmget into arguments with sb

arrears: dostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbouget/fall into arrears

ascend: dostat se k mociascend to power

bail: být propuštěn na kauci, dostat (se ven na) kaucimake bail

contact: přijít do styku, dostat se do kontaktu s kým/čímcome into contact with sb/sth

deadlock: dostat se z patové situace, překonat mrtvý bod při jednáníchbreak the deadlock

debt: zadlužit se, dostat se do dluhůrun into debt

entrance: proniknout, dostat se, získat přístup kamgain entrance to sth

equilibrium: uklidnit se, získat vyrovnanost duševní, dostat se do pohodyrestore one's equilibrium

extricate: vymanit se, dostat se, vyváznout z čeho potíží ap.extricate osf from sth

fore: dostat se do popředícome to the fore

get in: dostat se ke slovu v řeči jinýchget a word in

hand: dostat se/přijít do ruky komucome into sb's hands

incriminate: vystavit se trestnímu stíhání, dostat se do podezření svým přičiněnímincriminate osf

into: vlézt, nasednout, dostat se do čehoget into sth

known: dát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.make osf known

lead: ujmout se vedení, dostat se do čelatake the lead

merry: dostat se do nálady, líznout se alkoholem, lehce se opítget merry

nitty-gritty: dostat se k jádru (věci)get down to the nitty-gritty

power: dostat se k mocicome (in)to power

print: dostat se do tisku být zveřejněnget into print

public: dostat se na veřejnost informacebecome public

schedule: dostat se do skluzufall behind schedule

scrape: dostat se do průšvihuget into a scrape

shortlist: dostat se do užšího výběrube shortlisted

tipsy: líznout se, přiopít se, dostat se do náladyget tipsy

dostat se: dostat se k mocicome to power