Hlavní obsah

dostání

Podstatné jméno, rod střední

  • Je to těžko k dostání.It's hard to get.(ne)být k dostáníbe (not) available

Vyskytuje se v

dar: dostat co daremget sth as a gift

dostat: dostat hladget hungry

dostat: dostat přidáno na platuget a rise/AmE raise

dostat: dostat vynadánoget a dressing-down, be reprimanded, get an earful

dostat: dostat výpověďbe given one's notice, be dismissed, hovor. get sacked, be fired

dostat: dostat pokutu za cobe fined for sth

dostát: dostát očekávánílive up to expectations

dostat se: dostat se k mocicome to power

hlad: mít/dostat hladbe/get hungry

infarkt: dostat infarkthave a heart attack

infekce: dostat infekci z čehoget an infection from sth

k, ke, ku: být k dostáníbe available

konflikt: dostat se do konfliktu s kým/čímcome into conflict with sb/sth

milost: dostat milostbe pardoned, be granted a pardon

odměna: dostat co za odměnu za coget sth as a reward for sth

padák: hovor. dostat padáka vyhazovget/be sacked/fired, get the axe/sack/bird

pokuta: dostat pokutu za cobe fined for sth

prémie: dostat prémiireceive bonus

provaz: dostat provaz být oběšenform. be sentenced to death by hanging, slang. do the dance, hang

příkaz: dostat příkaz udělat cobe ordered to do sth

rozkaz: dostat rozkaz udělat coget an order, be commanded to do sth

rýma: mít/dostat rýmuhave/catch a cold

skluz: dostat se do skluzu, nabrat skluzfall behind schedule

spád: dostat spád nabírat obrátkygather/gain momentum, gather pace, pick up speed

spor: dostat se do sporu s kýmget into an argument with sb

strach: dostat strachget scared

styk: dostat se do/být ve styku s kýmget/be in touch with sb

šlamastyka: dostat se do šlamastykyget into a fix

špice: dostat se na špiciget to the top/do vedení lead

užší: dostat se do užšího výběru kandidátbe shortlisted

vyhazov: dostat vyhazovbe/get fired/sacked, get the axe

výpověď: dostat výpověď z prácebe dismissed/hovor. fired, hl. BrE be given one's notice

vztek: dostat vztek na kohoget angry/mad with sb, see red, fly into a rage, hovor. get one's dander up

zabrat: dostat zabratbýt poničen ap. take a pounding/battering, osoba go through the wringer

záchvat: dostat záchvat čehosuffer/have a fit of sth

žízeň: dostat žízeňget thirsty

čtyřka: Dostal z toho testu čtyřku.He got a D on the test.

další: Mohu dostat další?Can I have another one?

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?Can I have another coffee?

dostat: Dostal chřipku.He fell ill with flu.

dostat: Dostal jsem chuť udělat to.I suddenly felt like doing it.

dostat: dostat rýmucatch a cold

dostat: dostat strachget scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nerve

dostat: Ty dostaneš!You'll catch it!

dostat se: Jak se dostanu na nádraží?How do I get to the station?

dostat se: Nedostal se mezi nejlepších deset.He didn't make it to the top ten.

dostat se: Dostali se k našim datům.They gained access to our data.

dostat se: K tomu se dostaneme později.We will come to that later.

jak: Jak se tam dostanu, zavolám ti.I'll call you as soon as I get there.

jednička: Dostal z písemky jedničku.He got an A on his paper.

jízda: Dostal pokutu za rychlou jízdu.He was fined for speeding.

koruna: Dostal jsem to za pár korun.I got it for a song.

křeč: Dostal křeč do stehna.He got a cramp in his thigh.

lacině: Dostal jsem to lacino.I got it cheap.

nejvíc: Dostal nejvíce peněz.He got the most money.

ovace: Dostalo se mu mohutných ovací.He was given a standing ovation.

pakatel: dostat co za pakatelget sth for a song

podařit se: Podařilo se mi tam dostat.I managed to get there.

potíž: dostat se do potížíget into trouble

pozice: sport. dostat se na vedoucí pozicitake the lead

přes, přese: Dostali se přes silnici.They managed to get across the road.

přidat: Dostal jsem přidáno.I got a rise.

přidělit: dostat přiděleno cobe assigned/allotted sth

přihrávka: dostat přihrávku od kohocollect/get a pass from sb

slib: dodržet slib, dostát slibukeep one's promise, live up to one's promise

smyk: dostat se do smyku, dostat smykgo into a skid

spojení: být ve/dostat se do spojení s kýmbe/get in contact/touch with sb

stipendium: získat/obdržet/dostat stipendiumwin/obtain/be granted a scholarship

střet: dostat se do střetu s kýmcome into conflict with sb

špička: dostat se mezi špičkuget to the top

takto: Takhle se daleko nedostane.He won't get far like this.

úpal: dostat úpalget heatstroke

vyhubovat: Dostal vyhubováno.He got told off/chided.

vynadat: Dostali pěkně vynadáno.They got a good dressing down.

výprask: dostat výpraskget a thrashing/hovor. hiding

zaplatit: Nedostali zaplaceno.They didn't get paid.

žihadlo: Dostal žihadlo od ...He was stung by ...

babka: dostat co za babku velmi lacinoget sth for a song

frak: dostat na frakget a licking/beating/thrashing

kapka: hovor. dostat kapkyget a ticking off, od šéfa ap. be on the mat

koš: dostat košemhovor. get the push, be turned down

okap: (dostat se) z deště pod okap(jump) out of the frying pan into the fire

popředí: dostat se do popředí vyniknout ap.come to the fore

psotník: Já z něj dostanu psotník.He really drives me round the bend/mad.

rozum: dostat rozum, přijít k rozumupřestat dělat hlouposti come to one's senses

scestí: dostat se na scestífall into bad ways

spár: dostat se komu do spárů do něčí mocifall into sb's clutches

šikmý: přen. dostat se na šikmou plochuget into bad ways, start down the slippery slope, stray off the straight and narrow

ulička: dostat se do slepé uličky jednání ap.reach a deadlock/a stalemate/an impasse

zasloužit (si): dostat co si kdo zasloužíget one's just deserts/due