Hlavní obsah

dostání

Podstatné jméno, rod střední

  • Je to těžko k dostání.It's hard to get.(ne)být k dostáníbe (not) available

Vyskytuje se v

dar: dostat co daremget sth as a gift

dostat: dostat hladget hungry

dostát: dostát očekávánílive up to expectations

dostat se: dostat se k mocicome to power

hlad: mít/dostat hladbe/get hungry

infarkt: dostat infarkthave a heart attack

infekce: dostat infekci z čehoget an infection from sth

k, ke, ku: být k dostáníbe available

konflikt: dostat se do konfliktu s kým/čímcome into conflict with sb/sth

milost: dostat milostbe pardoned, be granted a pardon

odměna: dostat co za odměnu za coget sth as a reward for sth

padák: hovor. dostat padáka vyhazovget/be sacked/fired, get the axe/sack/bird

pokuta: dostat pokutu za cobe fined for sth

prémie: dostat prémiireceive bonus

provaz: dostat provaz být oběšenform. be sentenced to death by hanging, slang. do the dance, hang, swing

příkaz: dostat příkaz udělat cobe ordered to do sth

rozkaz: dostat rozkaz udělat coget an order, be commanded to do sth

rýma: mít/dostat rýmuhave/catch a cold

skluz: dostat se do skluzu, nabrat skluzfall behind schedule

spád: dostat spád nabírat obrátkygather/gain momentum, pick up speed

strach: dostat strachget scared

styk: dostat se do/být ve styku s kýmget/be in touch with sb

šlamastyka: dostat se do šlamastykyget into a fix

špice: dostat se na špiciget to the top/do vedení lead

užší: dostat se do užšího výběru kandidátbe shortlisted

vyhazov: dostat vyhazovbe/get fired/sacked, get the axe, be given the sack

výpověď: dostat výpověď z prácebe dismissed/hovor. fired, hl. BrE be given one's notice

vztek: dostat vztek na kohoget angry/mad with sb, see red, fly into a rage, hovor. get one's dander up

zabrat: dostat zabratbýt poničen ap. take a pounding/battering, osoba go through the wringer

záchvat: dostat záchvat čehosuffer/have a fit of sth

žízeň: dostat žízeňget thirsty

další: Mohu dostat další?Can I have another one?

jak: Jak se tam dostanu, zavolám ti.I'll call you as soon as I get there.

jednička: Dostal z písemky jedničku.He got an A on his paper.

jízda: Dostal pokutu za rychlou jízdu.He was fined for speeding.

koruna: Dostal jsem to za pár korun.I got it for a song.

křeč: Dostal křeč do stehna.He got a cramp in his thigh.

lacině: Dostal jsem to lacino.I got it cheap.

nejvíc: Dostal nejvíce peněz.He got the most money.

ovace: Dostalo se mu mohutných ovací.He was given a standing ovation.

pakatel: dostat co za pakatelget sth for a song

podařit se: Podařilo se mi tam dostat.I managed to get there.

potíž: dostat se do potížíget into trouble

pozice: sport. dostat se na vedoucí pozicitake the lead

přes, přese: Dostali se přes silnici.They managed to get across the road.

přidat: Dostal jsem přidáno.I got a rise.

přidělit: dostat přiděleno cobe assigned/allotted sth

přihrávka: dostat přihrávku od kohocollect/get a pass from sb

slib: dodržet slib, dostát slibukeep one's promise, live up to one's promise

smyk: dostat se do smyku, dostat smykgo into a skid

spojení: být ve/dostat se do spojení s kýmbe/get in contact/touch with sb

spor: dostat se do sporu s kýmget into an argument with sb

stipendium: získat/obdržet/dostat stipendiumwin/obtain/be granted a scholarship

střet: dostat se do střetu s kýmcome into conflict with sb

špička: dostat se mezi špičkuget to the top

takto: Takhle se daleko nedostane.He won't get far like this.

úpal: dostat úpalget heatstroke

vyhubovat: Dostal vyhubováno.He got told off/chided.

vynadat: Dostali pěkně vynadáno.They got a good dressing down.

výprask: dostat výpraskget a thrashing/hovor. hiding

zaplatit: Nedostali zaplaceno.They didn't get paid.

žihadlo: Dostal žihadlo od ...He was stung by ...

babka: dostat co za babku velmi lacinoget sth for a song

frak: dostat na frakget a licking/beating/thrashing

kapka: hovor. dostat kapkyget a ticking off, od šéfa ap. be on the mat

koš: dostat košemhovor. get the push, be turned down

okap: (dostat se) z deště pod okap(jump) out of the frying pan into the fire

popředí: dostat se do popředí vyniknout ap.come to the fore

psotník: Já z něj dostanu psotník.He really drives me round the bend/mad.

rozum: dostat rozum, přijít k rozumupřestat dělat hlouposti come to one's senses, nechat si domluvit ap. see sense, zmoudřet get wiser

scestí: dostat se na scestífall into bad ways

spár: dostat se komu do spárů do něčí mocifall into sb's clutches

šikmý: přen. dostat se na šikmou plochuget into bad ways, start down the slippery slope, stray off the straight and narrow

ulička: dostat se do slepé uličky jednání ap.reach a deadlock/a stalemate/an impasse

zasloužit (si): dostat co si kdo zasloužíget one's just deserts/due

zelená: dostat zelenouget the green light, svolení get the thumbs up

afraid: dostat strach, začít se bát z čehobecome afraid of sth

allot: dostat přiděleno cobe allotted sth

application: k dostání po zaslání žádosti, k mání na žádostavailable on application

argument: dostat se do sporu s kýmget into arguments with sb

arrears: dostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbouget/fall into arrears

ascend: dostat se k mociascend to power

back: dostat co zpátky peníze ap.get sth back

bail: být propuštěn na kauci, dostat (se ven na) kaucimake bail

battering: dostat co proto/řádně zabrattake a battering

bid: pokusit se dostat k moci, sáhnout po mocimake a bid for power

dostání: (ne)být k dostáníbe (not) available

brainwave: dostat nápadhave a brainwave

break: dostat (svoji) šanci na obrat k lepšímu ap.get a break

bring: dostat co pod kontrolu, podmanit (si) cobring sth under control

chew up: dostat zabrat být poničen ap.be chewed up

citizenship: (za)žádat o/dostat občanstvíapply for/be granted citizenship

conditionally: dostat podmíněný trestbe conditionally discharged

contact: přijít do styku, dostat se do kontaktu s kým/čímcome into contact with sb/sth

deadlock: dostat se z patové situace, překonat mrtvý bod při jednáníchbreak the deadlock

debt: zadlužit se, dostat se do dluhůrun into debt

dressing-down: dostat vynadánoget a dressing-down

entrance: proniknout, dostat se, získat přístup kamgain entrance to sth

equilibrium: uklidnit se, získat vyrovnanost duševní, dostat se do pohodyrestore one's equilibrium

extricate: vymanit se, dostat se, vyváznout z čeho potíží ap.extricate osf from sth

fine: dostat pokutu za cobe fined for sth

flak: dostat kartáč od koho, být těžce kritizován kýmget a lot of flak from sb

fore: dostat se do popředícome to the fore

get in: dostat se ke slovu v řeči jinýchget a word in

give: dostat cobe given sth

hand: dostat se/přijít do ruky komucome into sb's hands

hiding: dostat výpraskget a hiding

hungry: dostat hlad, vyhladovětget hungry

hysterics: dostat hysterický záchvatgo into hysterics

incriminate: vystavit se trestnímu stíhání, dostat se do podezření svým přičiněnímincriminate osf

injection: dostat injekcihave an injection

into: vlézt, nasednout, dostat se do čehoget into sth

jumpy: dostat strach, znervóznětget jumpy

known: dát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.make osf known

lead: ujmout se vedení, dostat se do čelatake the lead

leak: dostat trhlinu, začít téct nádoba, loď ap.spring a leak

liability: dostát svým závazkůmmeet one's liabilities

licking: dostat nářeztake a licking

merry: dostat se do nálady, líznout se alkoholem, lehce se opítget merry

nitty-gritty: dostat se k jádru (věci)get down to the nitty-gritty

nod: dostat svoleníget the nod

obligation: dostát svým závazkůmmeet one's obligations

pasting: dostat co proto, být ostře zkritizovántake a pasting

pay: dostat zaplacenoget paid

place: být přijat kam, dostat místo kde v týmu ap.get a place

power: dostat se k mocicome (in)to power

precedence: dostat přednostbe given/get precedence

prescription: k dostání jen na předpis lék ap.available on prescription only

print: dostat se do tisku být zveřejněnget into print

public: dostat se na veřejnost informacebecome public

red card: dostat červenou kartu hráčsport. be red carded

refund: dostat zpět peníze za špatné zboží ap.get a refund

reputation: dostát své pověstilive up to one's reputation

roasting: dostat kartáčget a roasting

sack: dostat padákaget the sack

schedule: dostat se do skluzufall behind schedule

scold: dostat vynadánoget scolded

scrape: dostat se do průšvihuget into a scrape

seasick: mít/dostat mořskou nemocbe/get seasick

shock: dostat šok, vylekat se při pohledu do zrcadla ap.get a shock