Hlavní obsah

zasloužit si

zasloužit (si)deserve

zasloužit sebe* instrumental , contribute

Vyskytuje se v

instrumental: be instrumental in sthnapomáhat, být nápomocný při čem, přispět k čemu, zasloužit se o co

contribution: make a contribution to sthpřispět k čemu, zasloužit se o co

fair: It's only fair that he won.Vyhrál zaslouženě., Zasloužil si vyhrát.

worthy: He is not worthy of her.Není jí hoden., Nezaslouží si ji.

zasloužit (si): He deserves punishment.Zaslouží si potrestání.