Hlavní obsah

zasloužit (si)

Dokonavé sloveso

  1. (získat jako odměnu) co deserve sthTy peníze si nezasloužíš.You don't deserve the money.
  2. (být hoden něčeho) co be worthy of sth(odplatu ap.) deserveform. merit sthZaslouží si potrestání.He deserves punishment.

Vyskytuje se v

instrumental: napomáhat, být nápomocný při čem, přispět k čemu, zasloužit se o cobe instrumental in sth

contribution: přispět k čemu, zasloužit se o comake a contribution to sth

fair: Vyhrál zaslouženě., Zasloužil si vyhrát.It's only fair that he won.

worthy: Není jí hoden., Nezaslouží si ji.He is not worthy of her.

zasloužit (si): Zaslouží si potrestání.He deserves punishment.