Hlavní obsah

spojení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (dopravní, telefonní ap.) connection(fyzické, propojení) link
  2. (kontakt) contact, connection, link(komunikace) communicationbýt ve/dostat se do spojení s kýmbe/get in contact/touch with sb
  3. (pohlavní) (sexual) intercourse, coition, copulation
  4. (vytvoření celku) union, joining, uniting
  5. (propojení) connection, (con)junction(spoj) joint(kloubní ap.) articulation(propojení) link(ing)(splynutí) fusion of sthelektr. krátké spojení zkratshort circuit
  6. (slovní) ling. phrase

Vyskytuje se v

národ: United Nations (Organization)Organizace spojených národů

organizace: United Nations OrganizationOrganizace spojených národů

plošný: printed circuittech. plošný spoj

pružný: flexible jointpružný spoj

spoj: printed circuitelektr. plošný spoj

spojený: communicating vesselsspojené nádoby

spojit: associate sth with sthspojit si co s čím

ustálený: set phrase, (phrasal) idiomustálené slovní spojení

spojení: be/get in contact/touch with sbbýt ve/dostat se do spojení s kým

spojit se: They united against him.Spojili se proti němu.

volně: loose-jointedvolně spojený

affiliation: have an affiliation with/to sthmít úzké vztahy ke komu, k čemu, mít spojení s čím organizací ap.

alliance: form an alliancespojit se, vytvořit alianci

circuit: tech. printed circuitplošný spoj

communication: be in communicationbýt ve spojení

conjoin: be conjoined with sthbýt spojen(ý) s čím

connection: connection flightletecký spoj/přípoj

contact: break contact with sbpřerušit spojení s kým

couple: přen. be coupled with sthbýt spojený s čím potíže ap.

flange: flange jointpřírubový spoj

go: go in with sbdát se dohromady, spojit se s kým

grow: grow together/into onesrůst, spojit se, splynout

history: have a history of sthmít minulost spojenou s čím, v minulosti často dělat co

interference: tech. interference fittuhé/nehybné uložení, tuhé/pevné spojení natěsno

interweave: be interwoven with sthbýt úzce spojen/propojen/propleten s čím

link: be linked to sthbýt spojený, mít spojitost, souviset s čím

mortise: mortise jointčepový spoj, anat. kotníkový kloub

occupationally: occupationally relatedspojený se zaměstnáním choroba ap.

phrase: set phraseustálené slovní spojení, ustálený obrat

picnic: AusE picnic race (meeting)= závody v přírodě spojené s další společenskou zábavou

scarf: scarf (joint)spoj na pokos, zkosený spoj

set: set phraseustálené slovní spojení

train: žel. train connectionvlakové spojení

transit: AmE transit linespoj veřejné dopravy

unite: unite sb in marriagespojit koho ve svazek manželský

wire: wire sth togethersdrátovat co, spojit co drát(k)em, omotat drát(k)em, odrátovat, zpevnit drát(k)em co

yoke: yoked by marriagespojen(i) poutem manželským

common: make common cause with sbdát se dohromady, spojit se s kým pro společný cíl

balance: balance wheelsetrvačka, nepokoj hodinek

riot: práv. incitement to riotpodněcování k (veřejným) nepokojům

strife: civil strifecivilní nepokoje/potyčky/konflikty

trouble: make troublevyvolávat nepokoje

erupt: The city erupted into riots.Ve městě vypukly nepokoje.

pouliční: riotspouliční nepokoje

nepokoj: občanské unrest, disorders, výtržnosti ap. riot(ing), násilné ap. disturbancesnepokoje