Hlavní obsah

phrase [freɪz]

Vyskytuje se v

coin: to coin a phrasejak se (tak) říká, abych užil klišé

phrase: set phraseustálené slovní spojení, ustálený obrat

set: set phraseustálené slovní spojení

konverzační: phrase bookkonverzační příručka

otřepaný: hackneyed phrasesotřepané fráze

předložkový: prepositional phraseling. předložková vazba

ustálený: set phrase, (phrasal) idiomustálené slovní spojení

vazba: phraseling. ustálená vazba

běžně: The most commonly used phrases are ...Nejběžněji užívané fráze jsou ...

zdvořilostní: polite phrases, pleasantries, form. courtesieszdvořilostní obraty