Hlavní obsah

term [tɜːm]

Podstatné jméno

 1. termín, výraz, název odborný ap.technical termodborný výrazcontradiction in termsrozporuplné tvrzení, vnitřní protimluvtell sth in no uncertain termsříkat co bez okolků
 2. semestr, pololetí, trimestr celistvá část školního roku
 3. volební obdobíterm of officefunkční období
 4. doba výkonu funkce/trestu, funkční obdobíterm of imprisonmenttrvání odnětí svobody, doba výkonu trestudo one's termodpykat si trestpráv. terms run(ning) concurrentlysouběžně vykonávané tresty alespoň dva
 5. práv.doba platnosti pojistky, smlouvy ap.ekon. term deposittermínovaný vklad
 6. doba/řádná délka těhotenství, (řádný) termín poroducarry a baby to termdonosit dítěbirth at (full) termporod v (řádném) termínu
 7. terms (smluvní) podmínky, požadavkyunder the terms of ...v rámci ... dohody, ujednání ap.ekon. credit termsúvěrové podmínkyterms of a contractsmluvní podmínky, náležitosti smlouvyekon. terms of deliverydodací podmínkyekon. in real termsv reálných hodnotách úrok ap.

Fráze

 1. in terms of sth pokud jde o co, co se týče, z hlediska čehoin economic termsz ekonomického hlediskain terms of sizevelikostně, velikostí, co do velikosti poměřováno
 2. in particular terms jakými slovy vyjádřenýin simple termsjednoduše řečenoin plain termsprostě a jasně
 3. come to terms with sth smířit se, vyrovnat se s čím
 4. be on good terms with sb být zadobře, dobře vycházet s kýmnot be on speaking terms with sbnemluvit, nebavit se s kým kvůli roztržce ap.

Vyskytuje se v

general: in general termsvelmi (vše)obecně popsat ap.

long-term: the long termdlouhé období v plánování ap.

real: in real termsv reálných hodnotách o nákladech ap.

term: terms(smluvní) podmínky, požadavky

uncertain: tell sb sth in no uncertain termsříci co komu bez obalu, dát co komu nepokrytě najevo

account: fixed term (deposit) accounttermínovaný účet

condition: (general) terms and conditionsvšeobecné obchodní podmínky

endearment: term of endearmentněžné oslovení

fixed: fixed-term contractsmlouva na dobu určitou

follow-up: long-term follow-updispenzarizace

layman: in layman's termslaicky řečeno

payment: terms of paymentplatební podmínky

short-term: short-term predictionkrátkodobá předpověď

technical: technical termodborný výraz

unemployment: long-term unemploymentdlouhodobá nezaměstnanost

blunt: in blunt termspřímo, otevřeně, bez obalu říct

friendly: be on friendly terms with sbbýt zadobře, přátelit se s kým

familiar: be on familiar terms with sbdobře se znát s kým

funkční: voleného úřadu term in/of office, na postu tenurefunkční období

garanční: warranty/guarantee period, term of warrantygaranční doba/lhůta

jarní: spring break, BrE half-term (holidays)jarní prázdniny

jednoduše: in simple terms, basicallyjednoduše řečeno

jít: as for sth, regarding sth, co do in terms of sthpokud jde o ...

odpykat: do/serve one's term/sentence/timeodpykat si trest

odsedět: serve one's sentence, hovor. do one's term/timeodsedět si trest/to

prázdniny: spring break, BrE half-term (holidays)jarní prázdniny

prostě: in plain termsprostě a jasně

rámec: within sth, dohody ap. under the terms of sth, při konání činnosti in pursuance of sthv rámci čeho

široký: broad termširoký pojem

termín: technical termodborný termín

termínovaný: fixed term depositfin. termínovaný vklad (s pevnou lhůtou)

výraz: technical/medical/legal termling. odborný/lékařský/právnický výraz

vztah: have good relations with sb, be on friendly terms with sbmít dobré vztahy s kým

mluvit: We are not on speaking terms.My spolu nemluvíme.

podmínka: agree to sb's terms, accept sb's terms/conditionspřistoupit na čí podmínky

přenést: cannot come to terms with sth, cannot bear sthnemoci co přenést přes srdce

contradiction: contradiction in termsprotimluv